KIRA-digin viidennellä hakukierroksella on jaossa viisi miljoonaa euroa.

 

KIRA-digi-hankkeen viides kokeiluhankehaku on käynnistynyt ja jatkuu 30.11.2017 asti. Haussa etsitään ja rahoitetaan nopeita, konkreettisia ja radikaaleja kokeiluja, jotka kehittävät kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota.

Tukea myönnetään kokeelliseen kehittämiseen, joka uudistaa rakennetun ympäristön ja rakentamisen toimintatapoja, mahdollistaa uusien ratkaisujen testaamista ja tukee uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. KIRA-digi-tukiohjelmassa kokeellisella kehittämisellä tarkoitetaan digitaalisuutta hyödyntävien ideoiden tai ratkaisujen rajattuja käytännön kokeiluja, joissa opitaan, kannattaako niitä ryhtyä kehittämään edelleen tai ottaa käyttöön laajemmin.

Vaikka kokeilujen aihealueina ovat rakennettu ympäristö ja rakentaminen, ei tukea hakevien toteuttajien tarvitse välttämättä tulla juuri näiltä toimialoilta. Tulosten tulee kuitenkin kohdistua rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatioon. Tukea voidaan myös myöntää vain etukäteen ja uusille hankkeille.

Jaossa miljoona euroa ja yhteisön tuki

Nyt käynnistyneellä viidennellä hakukierroksella kokeiluille voidaan myöntää tukea noin miljoona euroa. Yhteensä kokeiluja rahoitetaan vuosien 2016 ja 2018 välillä noin 4 miljoonalla eurolla. Tähän mennessä tukea on myönnetty 78 kokeilulle, yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Rahoituksen lisäksi kokeilut pääsevät osaksi KIRA-digi-kokeiluhankkeiden yhteisöä, joka tarjoaa jäsenilleen muun muassa yhteisiä kick-off -tilaisuuksia, tulosseminaareja ja viestinnällistä tukea.

Osa hallituksen kärkihanketta

KIRA-digi (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja se tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. KIRA-digi-hankkeessa kiinteistö- ja rakentamisalan yritykset, viranomaiset ja muut yhteisöt kirittävät yhdessä toimialan digiloikkaa, jonka tavoitteena on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja toimintatapoja sekä kehittää lainsäädäntöä alan digitalisaatiota tukevaksi. Kokeiluhankkeita tuetaan KIRA-digi-tukiohjelman puitteissa. Tuen myöntäjänä toimii ympäristöministeriö.

(Lähde: Ympäristöministeriö)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.