Ikääntyneet kaipaavat asuntoja hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien sekä muiden ihmisten keskeltä. Kuva Oulun keskustasta Rotuaarin kävelykadulta.

Kerrostaloasunto palveluien äärellä on toiveena valtaosalla ikääntyneistä ihmisistä. Vaivattomuuden ja esteettömyyden lisäksi he kaipaavat yhteisölisyyttä ja kaikenikäistä seuraa.

Tiedot ovat peräisin ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa toteutetusta selvityksestä.

Selvityksen mukaan uusia asuntoja tarvitaan erityisesti kaupunkien keskustoihin ja lähiöihin sekä rajatusti pienempien kuntien taajamiin, ympäristöministeriön teettämässä selvityksessä todetaan.

Valtion tulee tukea asuntotuotantoa palvelujen lähelle ja hyvin joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Selvityksessä muistutetaan, että ikääntyneet ovat heterogeeninen joukko. Esimerkiksi varallisuus, asumisolot, olemassa olevat turvaverkot ja toimintakyky vaihtelevat.

– Heille on tarjottava nykyistä moni­puolisempia, yhteisöllisyyttä tukevia vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa yhä useampi ikääntynyt asuu yksin, selvityksessä sanotaan.

Siinä korostetaan asuntotuotantoa, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat asua yhdessä sekä auttaa toisiaan. Ikääntyneille yksinomaan suunnatut asuintalot ja korttelit usein eristävät asukkaita muusta naapurustosta.

Esteettömyyttä palvelujen saavuttamisessa

Selvityksessä todetaan, että monen kunnan ikääntyviä koskevat asumistarpeet ratkaistaisiin edistämällä esteettömyyttä nykyisessä asuntokannassa.

– Esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulee kuitenkin tarkastella yksittäistä asuntoa tai rakennusta laajemmin. Sen tulee ulottua koko asuinympäristöön, mikä näkyy vaikkapa pääsyssä palveluihin.

Selvityksessä todetaan, että korjausrakentamista on tuettava edelleen, jotta nykyinen asuntokanta on jatkossa sopiva mahdollisimman monelle asukkaalle.

– Senioriasumisoikeusasuntoja tulee rakentaa paikkakunnille, joissa asuntopula on suuri ja väestömäärä riittävä. Pienemmillä paikkakunnilla asumisoikeusasuntoihin liittyy monia riskejä.

Kunnat varautuneet huonosti

Selvityksen mukaan useimmat kunnat eivät ole riittävästi varautuneet väestön ikääntymiseen ja siihen, mitä tämä tarkoittaa asumisen kannalta.

– Kunnilla on jopa osin puutteellinen käsitys ikääntyvän väestön määrästä, varallisuus- ja tulotasosta, asumistarpeista sekä sijoittu­misesta kunnan sisällä. Tiedon puute on suuri haaste tarvittavan monimuo­toisen asuntotuotannon suunnittelun kannalta, selvityksessä todetaan.

Asiasta lisää täällä:

Ikääntyneiden asumisratkaisujen tarve ja toteutus

 

EERO KARISTO

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *