Maapohjien arvoja syynätään kautta maan. Ajantasalle saatetut uudet verotusarvot ovat käytössä vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistöverotukseen on tulossa merkittäviä uudistuksia vuoden 2020 alussa. Asiantuntijoiden mukaan maapohjien kiinteistöverotuksen arvostamisjärjestelmä kaipaa uudistusta, koska rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä.

Ensimmäisenä työn alla on maapohjan arvostamisjärjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Ministeriön arvion mukaan uudistus parantaa kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

-Uusi arvostamisjärjestelmä parantaa kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Päämääränä ei ole korottaa tai keventää verotusta, vaikkakin verotusarvot voivat joillain alueilla nousta ja joillain laskea, arvioi finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä.

Alueellista eriytymistä

Maapohjien kauppahinnat ovat eriytyneet alueellisesti, mikä tulee vaikuttamaan myös kiinteistöjen verotusarvoihin. Kuntaliiton edustajana hankkeessa mukana oleva kehittämispäällikkö Jukka Hakola muistuttaa kiinteistöverouudistuksen olevan iso paketti, jossa maapohjien arvostus on vain yksi osa kokonaisuutta.

-Maapohjien arvoja on päivitetty viimeksi 2000-luvun alkupuolella ja silloinkin vain kasvukeskuksissa. Arvostamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä lasketaan uudet maapohjan verotusarvot koko maahan. Viimeisen 10-15 vuoden aikana tapahtunut hintakehitys tullaan huomioimaan, Hakola kertoo.

Pääkaupunkiseudun tonttien hinnat ovat nousseet ja syrjäisillä seuduilla ostajat ovat selvästi harvemmassa. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita kiinteistöverotulojen uusjakoa.

-On keskusteltu myös siitä, voiko eri alueilla olla erilaisia kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälejä. Joka tapauksessa nyt päivitetään pohja-arvot ja sen jälkeen arvioidaan muita mahdollisesti tarvittavia muutoksia järjestelmään. Suoria johtopäätöksiä on vielä turhan aikaista vetää, Hakola varoittaa.

Uudet arvot käyttöön 2020

Kiinteistöverouudistuksessa uuden maapohjan arvostamisjärjestelmän luvut on tarkoitus olla käytössä vuonna 2020. Sitä ennen käynnistyy sote-uudistus, jonka myötä kuntien kiinteistöverosta saamilla tuloilla on entistä suurempi merkitys kuntatalouteen. Tämä on Kuntaliiton edustajan mielestä syytä huomioida uudistusta eteenpäin vietäessä.

-Tämän vuoden lopulla saadaan ensimmäisiä lukuja uusista maapohjan arvoista. Sen jälkeen tehdään ensimmäiset koelaskennat, joissa katsotaan miten uudet luvut kuntien talouteen vaikuttavat eri puolella Suomea, Jukka Hakola kertoo.

Uudistuksessa koko maahan määritellään uudet hinta-alueet, joista johdetaan kiinteistöjen maapohjien verotusarvot. Maapohjien hinta-alueet muodostetaan uudenlaisella menetelmällä, jossa hyödynnetään kauppahinta-, kiinteistö-, maasto- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja. Samalla luodaan palvelu, jossa kansalaiset voivat itse tarkastella maanhinta-alueita. Myös hinta-alueiden määräytymisperusteiden yksityiskohtainen kuvaus tulee avoimesti kaikkien nähtäville ja todennettavaksi.

 

PEKKA MOLIIS

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *