Kaivoslain uudistuksella halutaan keventää alan lupamenettelyä. Kuva Talvivaarasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt esityksen kaivoslain uudistamiseksi lausuntokierrokselle.

Viranomaisille esitetään lisää tarveharkintaa lupamenettelyissä. Esitystä perustellaan sillä, että näin sujuvoitetaan ja kevennetään sekä viranomaisten että toiminnanharjoittajien hallinnollista taakkaa ja vapautetaan viranomaisresursseja lupahakemusten nopeampaan käsittelyyn.

Myös lausuntomenettelyä halutaan keventää:

– Joissakin tapauksissa tulisi lisätä tarveharkintaa myös lausuntoa antavien viranomaisten tai muiden tahojen osalta, kun käytännössä on havaittu, ettei lausunnon pyytäminen aina ole relevanttia ja olennaista lisätietoa tuovaa, katsotaan lakiesityksen perusteluissa.

Ehdotus kaivosturvallisuusluvan tarveharkinnasta on TEMin mukaan perusteltua silloin kun kaivosluvalla haetaan vähäistä laajennusta toimivan kaivoksen alueeseen, ja alueen käyttötarkoitus huomioiden kaivosturvallisuusluvan vaatimus on ilmeisen turha.

Myös menettelyä malminetsintäluvasta luopumiseksi ollaan keventämässä.

Ministeriön mukaan luopumismenettelyn keventäminen ei vaikuta toiminnanharjoittajan korvausvelvollisuuteen tutkimustoimista mahdollisesti aiheutuneista vaurioista.

Lausuntoaika päättyy 18.11.2016.

Lausuntopyyntö on luettavissa täällä.
Nykyinen kaivoslaki on täällä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *