Muonion valtuusto ei halunnut tuulivoimaloita Mielmukkavaaraan. (kuva: Ville Miettinen)

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan Muonion kunnanvaltuustolla ei ollut velvoitetta hyväksyä asemakaavaa, joka olisi mahdollistanut 10–15 tuulivoimalan rakentamisen Metsähallituksen hallinnassa olevalle valtionmaalle Mielmukkavaaraan.

KHO totesi, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tuulivoiman hyödyntämistä koskevat tavoitteet, maakuntakaavassa kysymyksessä olevalle alueelle osoitettu tuulivoimaloiden alue tai maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n asemakaavan laatimistarvetta koskevat säännökset eivät velvoittaneet valtuustoa hyväksymään alueelle tietynsisältöistä kaavaa.

KHO piti näin ollen voimassa Rovaniemen hallinto-oikeuden 13. helmikuuta 2014 antaman päätöksen.

Tuulivoimayhtiö wpd Finland Oy oli valituksessaan vaatinut, että Rovaniemen hallinto-oikeuden ja Muonion kunnanvaltuuston päätökset kumotaan ja asia palautetaan kunnanvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi.

Kunta, Metsähallitus ja wpd Finland Oy olivat tehneet maankäyttösopimuksen, jonka mukaan kunta käynnistää asemakaavahankkeen, joka mahdollistaisi 10–15 tuulivoimalan rakentamisen Mielmukkavaaraan. Sopimuksen mukaan yhtiö vastasi asemakaavan laatimisesta aiheutuneista kustannuksista. Kunta oli hyväksynyt yhtiön valitseman konsultin kaavan laatijaksi. Metsähallitus oli sittemmin siirtänyt maankäyttösopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa yhtiölle.

Muonion valtuuston päätöksen mukaan tuulivoimarakentaminen ei ollut riittävän hyvin yhteen sovitettavissa alueen muun käytön kanssa, eikä kaavaehdotus vaalinut riittävällä tavalla alueella ja sen ympäristössä esiintyviä maisema- ja luontoarvoja.

Valituksen mukaan velvollisuus edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista koskee myös kuntatason päätöksentekoa. Wpd Finland -yhtiö totesi, että maakuntakaavan selostuksen mukaan Mielmukkavaaran alue on priorisoitu toteutettavaksi ensimmäisen 10 vuoden aikana maakuntakaavan voimaantulosta, ja kunnanvaltuuston päätös käytännössä estää maakuntakaavan tavoitteiden toteutumisen.

Yhtiö totesi myös, että mahdollisuus sijoittaa tuulivoimapuisto Mielmukkavaaran alueelle on ratkaistu jo maakuntakaavassa. Maakuntakaavan vahvistamisen yhteydessä on arvioitu, ettei maakunnallisesti merkittävän kokoluokan tuulivoimapuisto Mielmukkavaaran alueella aiheuta sellaisia vaikutuksia, jotka eivät olisi sovitettavissa yhteen muiden maankäyttömuotojen kanssa.

Muonion kunnanvaltuusto hylkäsi asemakaavan 8. lokakuuta 2012.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *