SKTY myönsi Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksen 2015 Oulun kaupungille Hiukkavaaran integroivan kaupunkikehityksen elinkaarimallista. Tunnustuksen ottivat vastaan Leena Kallioniemi (vas.), Ari Saine, Jere Klami, Eini Vasu ja Mikko Törmänen. Oikealla SKTY:n puheenjohtaja Heikki Lonka. Kuntatekniikan saavutus myönnettiin myös WSP:lle sen Helsingin kaupungille tekemästä Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi –selvitystyöstä. (Kuva: Petri Koivula)

Suomen kuntatekniikan yhdistyksen vuosittain myöntämä Kuntatekniikan saavutus -palkinto jaettiin torstaina Turussa kahdelle kaupunkien kehittämisen uusia toimintatapoja ja suunnittelukäytäntöjä luoneelle hankkeelle.

Kuntatekniikan saavutuksina palkittiin Oulun integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli ja WSP:n Helsingin kaupungille tekemä Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi –selvitystyö. Saavutuksen valinnut lehdistöraati halusi tänä vuonna painottaa suunnittelukäytäntöjen kehittämistä tukevia hankkeita, joiden avulla kaupunkien kehittämisen toimintatavat saadaan paremmin vastaamaan tulevien vuosikymmenten tarpeita.

Oulun Hiukkavaaran keskuksessa pilotoidussa toimintamallissa on tehty tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa asemakaavoituksen alusta lähtien ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa kehityshankkeen elinkaaren loppuun saakka. Tavoitteena on ollut luoda joustavaa kaupunkisuunnittelu ja -kehittämistä sekä asemakaavaa, jossa käyttäjän rooli asemakaavan suunnittelussa nousee merkittävään asemaan.

WSP:n laatimassa kaupunkibulevardien tavoitelähtöisessä vaikutusten arvioinnissa on tuotu esiin nykykäytäntöjen puutteet ja on luotu suuntaviivoja uusille suunnittelun perusteille. Työ on aloittanut alalla prosessin, jota kautta suunnittelutoiminta kehittyy vastaamaan 2000-luvun kaupungistumisen konkreettisia tarpeita.

Kahden Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksen lisäksi SKTY myönsi kunniamaininnan Helsingin kaupungin laatimalle Kaupunkipuulinjaukselle. Kaupunkipuulinjaus on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa katupuulinjaus. Kaupunkipuulinjauksella Helsingin rakennusvirasto määrittelee ja julkistaa kaupunkipuita koskevat periaatteensa ja toimintatapansa, jotta ne ovat puiden parissa työskentelevien ja kaupunkilaisten tiedossa. Linjauksella nostetaan puuomaisuudenhallinta uudelle tasolle ja varmistetaan omaisuuden hallinta myös tulevaisuudessa.

Palkituista hankkeista voi lukea lisää niitä koskevista artikkeleista 11.6. ilmestyvässä Kuntatekniikka-lehdestä. 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *