Kuva: Ville Miettinen

Valtioneuvosto hyväksyi 12.3. asetuksen rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksen, joka koskee pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtäviä.

Asetuksilla tarkennetaan 1.9.2014 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jossa uudistettiin rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa, rakennuslupamenetelmiä ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Lisäksi ympäristöministeriö antoi asetuksen rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä sekä viisi ohjetta, jotka edistävät lain ja asetusten yhtenäistä soveltamista.

Vaikka sääntely säilyy sisällöllisesti pääosin ennallaan, asetukset ja ohjeet uudistavat merkittävästi rakentamisen ohjausta.

– Sääntely selkiytyy, ja säännösten soveltamisesta tulee aiempaa ennakoitavampaa ja yhtenäisempää. Samalla sääntelyn määrä merkittävästi vähenee, ympäristöministeriön tiedotteessa todetaan.

Tehtävien vaativuusluokitus ja suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuussääntely ovat keskeinen osa rakentamisen laatujärjestelmää. Vaativuusluokkien välisiä eroja on täsmennetty, ja asetuksessa säädetään suunnittelualoittain, milloin vaativuusluokka määritetään vähäiseksi, tavanomaiseksi, vaativaksi ja poikkeuksellisen vaativaksi.

Asetuksissa annetaan muun muassa tarkempia säännöksiä lupa-asiakirjojen, suunnitelmien ja selvitysten laatimiseen sekä näiden toteuttamiseen rakennustyössä.

12.3.2015 annetut asetukset tulevat voimaan 1.6.2015. Erillisillä asetuksilla kumotaan vuodesta 2002 lähtien käytössä olleet ympäristöministeriön asetukset rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista (Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa A2) ja rakentamisen valvonnasta ja teknisestä tarkastuksesta (Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa A1).

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *