Viidessä vuodessa Helsingin omistusosuus Östersundomista on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 23.6.2014
kiinteistökaupasta, jonka myötä Helsinki on osakuntaliitoksen jälkeen hankkinut
liki 90 kaupalla yli 500 hehtaaria maata Östersundomista, joka kuului aiemmin
Sipoon kuntaan.

 

Yhteensä noin 15 hehtaarin kokoisten kiinteistöjen
kauppahinta on hieman alle 2,6 miljoonaa euroa. Ostetut kiinteistöt sijaitsevat
Porvoonväylän pohjoispuolella Rapuojantien läheisyydessä.

 

Helsinki on keskittänyt maanhankintaansa viime vuosina
Östersundomiin helpottaakseen omistusrakenteeltaan hajanaisen alueen
kaavoitusta. Kaupunki omistaa tällä hetkellä Östersundomissa jo yli 1 400
hehtaaria maata eli lähes puolet maa-alueista.

 

Maanhankinta on edennyt ripeästi, sillä vielä viisi vuotta
sitten vastaava omistusosuus oli 27 %. Suurin osa alueen muista maanomistajista
on pieniä maa-aloja omistavia yksityishenkilöitä ja perikuntia.

 

Kaupanteko Östersundomissa jatkuu tulevinakin vuosina. Helsingin
kaupunki pyrkii hankkimaan etenkin rakentamisen kannalta keskeisiä alueita.
Kaavoituksen jälkeen kaupunki aikoo vuokrata tai myydä Östersundomin tontit
yksittäisille toteuttajille.

 

Näin saaduilla tuloilla voidaan rahoittaa alueen
kunnallistekniikan ja julkisten palveluiden rakentamista. Kun uusi asuinalue on
aikanaan valmis, Helsingin Östersundomissa asuu jopa 45 000–50 000
helsinkiläistä.

Östersundom Uutta Helsinkiä -sivustolla

 

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *