Kuntatekniikan päivien julkilausumassa kannustettiin alan ammattilaisia nuorten kiinnostuksen herättämiseen kuntatekniikan tehtäviin sekä perustelemaan kuntien päättäjille selkeästi teknisen sektorin panostusten kannattavuutta.


Samalla, kun kuntatekniikan parissa toimivia suurten ikäluokkien ammattilaisia eläköityy kiihtyvällä tahdilla, alan opiskelupaikkoja uhkaa vähentäminen säästöpaineiden puristuksessa. Infra-alan vetovoima ei näytä riittävän kilpailussa opiskelijoiden linjavalinnoissa esimerkiksi talonrakennusalan kanssa, julkilausumassa todetaan.

Monissa kunnissa käydään parhaillaan yt-neuvotteluja. Se ei SKTY:n mielestä missään nimessä saa johtaa siihen, ettei kuntasektori pysty enää jatkossa tarjoamaan kesäharjoittelupaikkoja.

 

Infra-alan opiskelijoille on järjestettävä sekä julkisella että yksityisellä puolella riittävä määrä laadukkaita harjoittelupaikkoja koulutuksen täydentämiseksi ja syventämiseksi. Ensimmäisen harjoittelupaikan merkitystä alan imagon kannalta ei voi koskaan korostaa liikaa.

Kuntien yhdistyessä ja kuntatalouden niukkuuden kasvaessa joudutaan miettimään palvelurakennetta uudelleen. Julkinen kaupunkitila tai yleinen alue muodostuu kaduista, puistoista ja toreista. Se muodostaa olennaisen osan kunnan ja kuntalaisen palveluverkostosta, koska kunnan
muutkaan palvelut, asuminen ja elinkeinoelämä eivät yksinkertaisesti toimi ilman hyvin hoidettua ja kunnossa olevaa julkista kaupunkitilaa.

 

Julkinen kaupunkitila ei ole kunnan lakisääteistä toimintaa samassa merkityksessä kuin sivistys-, sosiaali- ja terveystoimi. Siksi tarvittavat määrärahaleikkaukset on helppo kohdistaa ensimmäiseksi tekniselle sektorille, vaikka saavutettavat säästövaikutukset ovat kuntatalouden kokonaisuuden kannalta usein marginaaliset.

 

Erityisen huolestuttavaa on, että kiinteistö- ja infraomaisuuden tasearvoon
vaikuttavia korjauksia siirretään myöhemmäksi ja näin kasvatetaan korjausvelkaa hallitsemattomasti. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä kuntien taloudelliset resurssit tulevaisuudessa heikkenevät entisestään, joten välttämättömien korjausinvestointeihin siirto merkitsee vain ongelman ratkaisun välttelyä, SKTY:n julkilausumassa varoitetaan.

Kuntatekniikan ammattilaisten tehtävänä on esittää kuntien päättäjille riittävän selkeät perustelut, miksi panostaminen tekniselle sektorille kannattaa pitkällä tähtäimellä ja minkälaisia säästöjä näillä valinnoilla on saavutettavissa sekä hankkeiden elinkaarella että muiden hallinnonalojen
menoihin.

 

Panostamalla ylläpidossa muun muassa liukastumistapaturmien ja katupölyhaittojen ennaltaehkäisyyn, voidaan osaltaan saavuttaa merkittäviä säästöjä terveydenhuollossa sekä sairauspoissaolokustannuksissa, SKTY muistuttaa.

 

Myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä tulee lujittaa. Kireä talous, lainsäädännön muutokset, tehokkuusvaatimukset, hankinta- ja tuotantomenetelmät, tietomallinnuksen sekä tietotekniikan hyödyntäminen edellyttävät ja mahdollistavat yksityisen ja julkisen sektorin aivan uudenlaista yhteistyötä. Tämä on SKTY:n julkilausuman mukaan välttämätöntä kuntien rakennemuutosten hallitsemiseksi ja riittävän markkinapotentiaalin luomiseksi.

 

Hyvänä esimerkkinä uudenlaisista yhteistyömuodoista käyvät innovatiiviset hankintamallit, kuten esimerkiksi allianssi, jossa hankkeen onnistumisen edellytyksenä on osapuolten toimiva yhteistyö.

 

Paavo Taipale

 

SKTY:n julkilausuma Kuntatekniikan päivillä Oulussa 5.6.2014

 

Tutustu Kuntatekniikan päivien antiin täällä

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *