YM:n selvityksen mukaan avustusjärjestelmän vaikuttavuus on merkittävä: avustuksilla on saatu asumiskustannukset kohtuullisiksi ja asuntojen laatutaso hyväksi. Kuntien rooli avustusprosessissa on keskeinen.


Ympäristöministeriön teettämä selvitys erityisryhmien investointiavustusjärjestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta on valmistunut. Selvityksessä on arvioitu avustusjärjestelmän vaikuttavuutta suhteessa sen tavoitteisiin, avustusprosessin toimivuutta, avustusten kohdentumista sekä avustettujen kohteiden käyttöä ja kustannusten kohtuullisuutta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää valtion varoista investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustuksia myönnetään muistisairaille ja huonokuntoisille vanhuksille, vammaisille, asunnottomille, opiskelijoille ja muille erityisryhmiin kuuluville henkilöille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen.

Avustusjärjestelmän vaikuttavuus hyvä

Selvityksen mukaan avustusjärjestelmän vaikuttavuus on merkittävä: avustuksilla on saatu asumiskustannukset kohtuullisiksi ja asuntojen laatutaso hyväksi. Kuntien rooli avustusprosessissa on keskeinen. Kunnat ovat viime vuosina parantaneet erityisryhmien asumisen suunnittelua kokonaisvaltaisemmaksi, mutta siinä on edelleen kehitettävää asumisen, tonttipolitiikan ja palvelutuotannon yhdistämisen osalta.

Investointiavustusten haku- ja myöntämiskäytäntö ARAssa on pääosin toimiva, ja avustusta saaneet kohteet ovat melko hyvin tarkoitustaan vastaavassa käytössä. Myönnetyn avustuksen määrä ei kuitenkaan aina ole ollut oikeassa suhteessa kohteen luonteeseen ja tulevaan vuokratasoon nähden, sillä joissakin tapauksissa kohteita on avustettu liikaa ja joissakin liian vähän.

Tarvearviointia ja yhteistyötä lisättävä

Selvityksessä todetaan, että avustusjärjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä aikaistamalla avustusten vuosittaista hakuprosessia, parantamalla erityisryhmien asuntotarpeiden arviointia ja kokonaissuunnittelua kunnissa sekä lisäämällä tuenhakijoiden ja ARAn välistä yhteistyötä edelleen. Lisäksi suositellaan investointiavustuksista annetun lain yksinkertaistamista avustuksen suuruutta koskevan sääntelyn osalta, sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen vahvistamista ARAssa sekä kuntien palvelutuotantoa tukevien kehittämishankkeiden ja sitä koskevan informaatio-ohjauksen lisäämistä.

"Investointiavustusjärjestelmä on keskeinen rahoituskeino heikommassa asemassa olevien väestöryhmien asumisen turvaamisessa ja sen vaikuttavuus on hyvä, kuten tehty arviointi osoittaa. Järjestelmän kehittämistarpeita tullaan tarkastelemaan ympäristöministeriössä yhteistyössä ARAn kanssa," kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen toteaa. Erityisryhmien asuntorakentamisen investointiavustuksiin on sovittu tehtäväksi merkittävä tasokorotus tulevina vuosina.

Selvityksessä tarkasteltiin vuosina 2008-2013 myönnettyjä investointiavustuksia ja keskeisiä avustuksen kohderyhmiä. Sitä varten haastateltiin laajasti alan toimijoita ja asiantuntijoita. Arvioinnissa on myös mukana kuntaesimerkkejä. Selvityksen tekivät Olli Oosi ja Mia Toivanen Owal Group Oy:stä sekä Saila Eskola PTCServices Oy:stä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *