Joensuussa 28.3. järjestetty ulkovalaistusseminaari keräsi mukaan valaistusalan toimijoita 18 eri kunnasta. Seminaarissa valotettiin keinoja, joilla Jyväskylä on saavuttanut noin 40 prosentin säästöt kaupungin ulkovalaistusverkon energiankulutuksesta.

Jyväskylän tietotaitoon perustuvalla, ely-keskuksen rahoittamalla Ulkovalaistuksen valistushankkeella pyritään tukemaan Suomen kuntia valaistusalan muutoshaasteissa. Tavoitteena on edistää laadukkaan ja ympäristöystävällisen kaupunkivalaistuksen rakentamista sekä lisätä tietoa ympäristön huomioon ottavasta valaistuksesta.

– Kun joku on jossakin asiassa hyvä, on muiden tärkeää ottaa oppia. Jyväskylä on hyvä esimerkki kaupunkivalaistuksen kehittäjästä, totesi tilaisuudessa avauspuheenvuoron pitänyt Joensuun kaupungin tekninen johtaja Anu Näätänen.

EU:n EcoDesign-direktiivi velvoittaa kuntia mittaviin valaistusuudistuksiin lähivuosina. Katu- ja kaupunkivalaistuksessa on valtava säästöpotentiaali, mutta muutokset ovat käynnistyneet Suomen kunnissa hitaasti.

Jyväskylässä on viime vuosina ponnisteltu valaistuksen saneeraamisen eteen, minkä ansiosta energiatehokkuusdirektiivin velvoittamat muutokset ovat toteutuneet alle tavoiteajan. Myös sähköä on säästynyt, vuosittain jopa kuusi miljoonaa kilowattituntia.

Tietoa, keskustelua ja verkottumista

Ulkovalaistuksen valistushanke toteutetaan neliosaisena seminaarisarjana, jonka ensimmäinen tapahtuma oli Oulussa syksyllä 2013. Joensuun seminaarin jälkeen on tulossa vielä vastaavat tapahtumat Vaasassa 8.4. ja Jyväskylässä 8.8.

 

Kohderyhminä ovat erityisesti kuntien teknisen sektorin toimijat, kiinteistön omistajat ja valaistusalan ammattilaiset. Myös kuntapäättäjiä ja kiinteistön omistajia halutaan rohkaista tekemään päätöksiä, jotka edistävät laadukkaan ja ympäristöystävällisen kaupunkivalaistuksen rakentamista. Samalla halutaan herättää keskustelua ajankohtaisista valaistusalan asioista ja lisätä valaistusalan toimijoiden verkottumista sekä yhteistyötä.

Joensuun tekninen johtaja Anu Näätänen pitää seminaaria aiheen kannalta hyvänä toteutusmuotona, koska se mahdollistaa osallistujien välisen, hedelmällisen keskustelun.

– Syntyneiden kontaktien pohjalta on hyvä jatkaa kehitystyötä Joensuussa ja muuallakin. Juuri aitojen kontaktien syntyminen ihmisten välille on tässä työssä avainasemassa. Seminaareissa ihmiset todella tapaavat toisiaan, siksi niiden järjestäminen on tärkeää, Anu Näätänen sanoo.

 
Joensuun ulkovalaistusseminaari oli osa kaupungissa järjestettyä, laajempaa ilmastotapahtumaa, jonka aikana kaupunki osallistui muun muassa kansainvälisen Earth Hourin viettoon ja sammutti lauantai-iltana 29.3. kaupunkivalaistustaan tunnin ajaksi.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *