Suurin osa kuntapäättäjistä on kyselytutkimuksessa sitä mieltä, että uusiutuvalla energialla on suuri merkitys heidän kuntansa aluetaloudessa.

Vahva enemmistö kuntavaikuttajista luottaa uusiutuviin
energialähteisiin ja haluaa vaikuttaa niiden käytön lisäämiseen kunnassaan,
ilmenee Motivan teettämästä energia-alan kyselystä.

 

Yhteensä 1 367 kunnanvaltuutettua ympäri Suomen vastasi kyselyyn.
Vastaajista 29 prosenttia uskoo uusiutuvalla energialla olevan oman kuntansa
aluetalouteen lähitulevaisuudessa hyvin suurta merkitystä ja peräti 54
prosenttia kohtalaisen suurta merkitystä.

 

Lisäksi 86 prosenttia pyrkii vaikuttamaan paljon uusiutuvan
energian käytön lisäämiseen.

 

– Uusiutuva energia työllistää. Lisäksi paikallisesti
tuotetusta energiasta maksetut rahat jäävät alueelle, kun fossiilisista
polttoaineista maksetut menevät ulos Suomesta, kommentoi Motivan asiantuntija
Kirsi Sivonen.

 

Lämpöpumput ja tuuli puun jälkeen hyvänä kakkosena

 

Merkittävimpänä uusiutuvan energian lähitulevaisuuden
tuotantomuotona vastaajat pitävät odotetusti puuenergiaa (75 % vastaajista).
Kakkos- ja kolmossijalle yltävät lämpöpumput (47 %) ja tuulivoima (45 %).

 

– Puuenergialle on meillä asetettu merkittävät
kasvutavoitteet, joten on hyvä että myös kunnissa nähdään sen merkitys.
Tuulivoiman yleistyminen on ollut aiemmin hidasta, mutta tilanne on nyt
muuttunut.  Muun muassa tuulivoiman
kaavoituksen ja ympäristövaikutuksien arvioimisen sujuvoittamiseksi on tehty
paljon työtä, kertoo ryhmäpäällikkö Timo Määttä Motivasta.

 

Aurinkoenergia (36 %) ja biokaasu (35 %) ottavat kyselyssä
toisistaan mittaa melko tasavahvoina, vaikka niiden tuotantoa on Suomessa
toistaiseksi vielä melko vähän. Aurinkoenergian kuntapäättäjät näkevät
kuitenkin selvästi varteenotettavana vaihtoehtona.

 

Puuenergian merkitys korostuu vastaajan kunnan koon
pienentyessä. Biokaasusta vastaukset ovat päinvastaiset ja energiamuoto nähdään
merkittävänä suurissa kaupungeissa. Muiden uusiutuvan energian muotojen suhteen
ei ole nähtävissä selkeätä muutosta näkemyksissä kunnan koon mukaan.

 

Alueellisia suosikkeja

 

Kyselyn tulosten mukaan puuenergia nähdään merkittävänä
uusiutuvan energian tuotantomuotona melko tasaisesti eri puolilla Suomea.
Odotetusti alueelliset erot ovat selkeimpiä tuuli- ja vesivoiman
merkittävyydessä. Tuulivoima on suosituinta Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
Vesivoimaan taas uskotaan ennen muuta Lapissa.

 

Tulosten mukaan aurinkoenergia on vahvoilla Etelä-Karjalassa
ja Uudellamaalla. Biokaasu taas jyllää Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja
Keski-Pohjanmaalla. Lämpöpumppuja pidetään merkittävinä erityisesti
Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

 

Kestävät energiahankinnat avainasemassa

 

Kyselyssä selvitettiin myös tärkeimpiä työkaluja, joilla
kunnat voisivat lisätä uusiutuvan energian käyttöä alueellaan. Selvästi
tärkeimmäksi keinoksi nousevat kestävät energiahankinnat, sillä 60 prosenttia
vastaajista pitää tätä vaihtoehtoa tärkeimpänä. Kakkoseksi nousee uusiutuvan
energian kuntakatselmus (46 %).

 

Tutkimuksen toteutti Motivan tilauksesta Aula Research Oy.
Otos kerättiin sähköpostitse vuoden 2013 lopussa.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *