Kyseessä ei ole uusi hakuprosessi vaan hyväksytyn periaatepäätöksen täydentäminen.

Fennovoima Oy on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriöön
(TEM) valtioneuvostolle osoitetun hakemuksen ydinvoimalahankkeensa eriaatepäätöksen
täydentämisestä niiltä osin, kuin hanke on periaatepäätöksen jälkeen muuttunut.

 

Jos valtioneuvosto hyväksyy päätöksen, se viedään eduskunnan
käsittelyyn.

 

Olennaisimmat hankkeessa tapahtuneet muutokset ovat
reaktoriyksikön vaihtuminen Rosatomin 1200 megawatin AES-2006
-painevesireaktoriin, joka ei ollut Fennovoiman vuonna 2009 toimittamassa
hakemuksessa tarkasteltujen reaktorivaihtoehtojen joukossa. Myös Fennovoiman
omistuksessa on tapahtunut muutoksia.

 

TEM:n mukaan vuoden 2010 periaatepäätöstä ei voi muuttaa
eikä kumota. Nyt vireille laitettu hakemus ei TEM:n mukaan ole uusia hakemus
vaan alkuperäisen periaatepäätöksen täydennys.

 

– Yksiselitteistä vastausta siihen, tarvitaanko uutta
prosessia, ei ole saatavissa. Fennovoima on oman oikeusturvansa takia päättänyt
hakea täydennystä, Vapaavuori sanoi.

 

Vapaavuoren mukaan juridista puolta on arvioitu
oikeuskanslerin kanssa, eikä hänellä ole huomautettavaa.

 

Vapaavuori ei muistanut tarkalleen, milloin hän oli
informoinut muiden hallituspuolueiden puheenjohtajia Fennovoima-ratkaisusta.

 

Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön näkemykseen, että
vihreät voivat lähteä hallituksesta jos Fennovoima palaa eduskuntaan,
Vapaavuori ei ottanut kantaa.

 

– Minä lähden siitä, että elinkeinoministerinä
valtioneuvoston työnjaon mukaisesti tehtäväni on hoitaa ydinenergialakiin
liittyvät kysymykset, Vapaavuori kommentoi.

 

– Puolueiden puheenjohtajien tehtävä on hoitaa hallitusohjelmaan
ja puoluepolitiikkaan liittyvät kysymykset.

 

Vapaavuori kiisti näkemyksen, että kyseessä on
terminologinen kikkailu, koska ydinenergialaissa ei edes ole mainitaa
periaatepäätöksen täydennyksestä.

 

– On selvää että ydinenergialakia säädettäessä ei ole osattu
ennakoida tällaista tapausta. Siksi myös eduskunnan käyttämät
asiantuntijaprofessorit ovat olleet eri mieltä.

 

– Ei se ole mitään kikkailua. Perustuu myös siihen, että
arviomme mukaan päätöstä ei voi muuttaa eikö kumota. Silloin ei jää montaa
vaihtoehtoa. Tämä lähtee myös liikkeelle siitä, että olemassa oleva lupa jää
voimaan.

 

– Jos nyt haettaisiin kokonaan uusi lupa, kaikki 2010
käynnistetyn perusteella tehty pitäisi käynnistää uudelleen.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *