Laaja ryhmä politiikkoja ja virkamiehiä kartoitti valtuustoaloitteen vauhdittamana Vaasan ympäristöasioiden nykytilaa ja tulevaisuutta syksystä lähtien. Työpajoissa kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmalle valittiin neljä peruspilaria jatkotyötä varten.

− Toimintaohjelman painopisteitä ovat energiaklusterin kehittäminen, kaupungin ja sen kumppaneiden yhteistyön parantaminen, uusiutuvan energian tuotanto sekä kansainvälisyys. Teemat valittiin pisteyttämällä työryhmän yhteistyössä laatimat vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat, kertoo projektin asiantuntija, kehittämispäällikkö Pekka Peura Levón-instituutista.

Kaupunki voi päätöksillään vaikuttaa kestävän energiahuollon vakiinnuttamiseen omassa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi energian säästön edistämistä. Päästöjen väheneminen ja kestävän energiahuollon kehittäminen onnistuu myös yhdyskuntarakenteen, liikenteen ja rakentamisen kautta.

 
Kaupungin omien toimien lisäksi energia- ja ilmasto-ohjelmalla pyritään mahdollistamaan ja motivoimaan muiden toimintaa sekä lisäämään tietoisuutta energia- ja ilmastoasioista.

 
− Kaupungin näkökulmasta energia- ja ilmasto-ohjelman tärkeitä osa-alueita ovat Vaasan seudun energiateollisuuden toimintaedellytysten ja työpaikkojen kasvattaminen sekä alueen osaamisen, imagon ja viestinnän kehittäminen, projektin ohjausryhmän ja Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Rapo kertoo.

Keväällä käytännön kimppuun – vinkkejä kysytään vaasalaisilta

Energia- ja ilmasto-ohjelman ensimmäisen vaiheen aineistoa käytetään kevään 2014 aikana konkreettisen toimenpideohjelman muodostamiseen. Ohjelma voi koostua esimerkiksi erillisistä hankkeista ja muista toimenpiteistä. Työryhmän pitkän tähtäimen tavoitteena on, että sekä kaupungin toimialat että kumppanit sitoutuvat ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.

Osana energia- ja ilmasto-ohjelman hankkeita työryhmä haluaa keskustella vaasalaisten kanssa energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyvistä asioista. Suunnitelmissa on muun muassa kansalaisraadin järjestäminen sekä Otakantaa.fi -palvelun hyödyntäminen tiedon ja ajatusten vaihtamisessa. Vuoropuhelun tavoitteena on sisällyttää ohjelmaan suurten linjausten tueksi myös arkisempia ekotekoja sekä tehdä energia- ja ilmasto-ohjelmasta kaikkien vaasalaisten näköinen.

 

Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *