Luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan teknisissä palveluissa tehtäviä voitaisiin vähentää lähinnä asuntotoimessa, kiinteistö- ja toimitilapalveluissa sekä rakennuttamisessa.

Jokaiselta kuntapalvelujen alueelta löytyy tehtäviä, joiden vähentämistä voisi harkita, selviää Kuntaliiton kyselystä kuntien luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille.
 
Kyselyyn, jossa pyydettiin tekemään valintoja kuntien eri tehtävien purkamisesta, tuli noin tuhat vastausta. Tämä on ensimmäinen kuntakentälle tehty kysely, jossa pyydetään kantaa yksittäisiin tehtäviin.
 
– Esimerkiksi sosiaalipalveluissa arvioidaan olevan eniten vähennettävää adoptioneuvonnassa, sosiaalisen luoton myöntämisessä sekä sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevan koulutus-, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan järjestämisessä, sanoo Kuntaliiton erityisasiatuntija Sini Sallinen.
 
– Päätimme julkistaa väliaikatuloksia tuodaksemme mahdollisimman nopeasti esiin kuntakentän näkemyksiä valtion tällä hetkellä työn alla oleviin rakennepoliittisiin linjauksiin, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
 
Priorisointeja muttei valmista karsintalistaa
 
Vastaajien arvioita siitä, mitä tehtäviä kunnilta voisi vähentää, on annettu asteikolla 1-5. Mitä korkeamman arvosanan kyselyyn vastanneet ovat antaneet, sitä enemmän vähennettävää vastaajat ovat arvioineet olevan kyseisissä tehtävissä.
 
– Jokaisen kyselyssä luetellun tehtävän osalta on annettu kaikkia arvosanoja yhdestä viiteen. Mikään yksittäinen tehtävä ei kuitenkaan ylitä keskiarvoa 3,3, sanoo Sini Sallinen.
 
Opetus- ja kulttuuripalveluiden osalta kyselyyn vastanneet arvioivat löytyvän mahdollisuuksia tehtävien karsimisessa muun muassa museoissa, teattereissa, orkestereissa ja taiteen perusopetuksessa. Nämä tehtävät saavat kyselyn alustavien vastausten perusteella keskiarvon 3.
 
Terveyspalveluissa vähennettävää koetaan alustavien tulosten mukaan olevan lähinnä ympäristöterveydenhuollossa sekä todistusten ja lausuntojen antamisessa.
 
Teknisissä palveluissa vähennettävää koetaan olevan lähinnä asuntotoimessa, kiinteistö- ja toimitilapalveluissa sekä rakennuttamisessa. Näiden kohdalla vastausten keskiarvo noin 2,4.
 
Väliaikatuloksissa kuntien luottamushenkilöt ovat vastaajaryhmänä vahvimmin edustettuina. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista toimii luottamustehtävissä.
 
– Kuntaliiton tavoitteena on kehittää mekanismi jatkuvaan tehtävien arviointiin kuntien ja valtion välille. Mikäli meiltä puuttuu kanava johdonmukaisesti arvioida kuntien tehtäviä, päädymme hallitsemattomaan kierteeseen, jossa tehtävät ja rahoitus eivät kohtaa, sanoo Mäki-Lohiluoma.
 
Lopulliset kyselytulokset ja tarkempi analyysi julkistetaan ensi viikolla. Samassa yhteydessä tuodaan esille kuntaedustajien näkemyksiä siitä, miten toimintaa ohjaavia velvoitteita voitaisiin vähentää.

Linkki:
Toimialakohtaisten tehtävien vähentämiset datavisualisointina Kuntaliiton verkkosivuilla

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *