Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskeva selkeämpi sääntely parantaa toimijoiden tietoisuutta velvollisuuksistaan.

Rakennushankkeen toimijoita koskevaa eri säädöstasoilla olevaa hajanaista sääntelyä selkeytetään. Valtioneuvosto antoi 3. lokakuuta eduskunnalle esityksen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä asuntokauppalain muuttamisesta.

Esityksen avulla nykyinen rakennushankkeeseen ja viranomaisvalvontaan liittyvä eritasoisten säännösten määrä voidaan vähentää puoleen.

Lakiehdotus selkeyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa sekä rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä. Suunnittelijoiden ja työnjohdon kelpoisuusehtoja on täsmennetty muun muassa aikaisempien tutkintojen huomioon ottamisella.

Maankäyttö- ja rakennuslain rakennushankkeeseen ja viranomaisvalvontaan liittyvä sääntely ei nykyisin täytä perustuslain säädöstasoa ja asetuksenantovaltuutta koskevia vaatimuksia. Kunnan viranomaisella on laaja soveltamis- ja harkintavalta säännösten sovittamisessa paikallisiin olosuhteisiin, minkä seurauksena säännöksiä sovelletaan epäyhtenäisesti.

Selkeämpi ja täsmällisempi sääntely parantaa rakennushankkeen toimijoiden tietoisuutta omista velvollisuuksistaan. Samalla viranomaistoiminnan ennakoitavuus ja yhtenäisyys paranevat ja kuntakohtaiset erot säännösten soveltamisessa vähenevät.

Sääntely säilyy pääosin ennallaan lukuun ottamatta eräitä korjausrakentamisen erityispiirteitä painottavia tarkennuksia. Rakennuslupahakemuksessa voidaan jatkossa esimerkiksi edellyttää pätevän henkilön laatimaa kuntotutkimusta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2014.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *