HINKU on inspiroinut Parikkalassa liikkeelle merkittäviä hankkeita. Tampere sai kolmessa vuodessa aikaan ilmastokäänteen.

Tänään julkaistiin kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viides raportti, jossa kerrotaan uusin tieteellinen tieto ilmaston tilasta.

Raportin mukaan maapallon keskilämpötila nousee pahimmassa tapauksessa viisi astetta vuosisadan loppuun mennessä. Lämpötilan nousua on mahdollista jarruttaa vähentämällä reippaasti kasvihuonekaasupäästöjä.

 

Suomessa hiilineutraaliuteen pyrkivien HINKU-kuntien 14 kunnanjohtajaa korostavat, että kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä kunnissa on mahdollista jouduttaa. Samalla voidaan luoda taloudellista kasvupohjaa Suomen tulevaisuuden kehitykselle.

 

Parikkala keskittyy biotalouteen

Yksi HINKU-kunnista on Parikkala, jonka keskeisin mielenkiinnon kohde on biotalous. Parikkalalla on käynnissä biotaloushanke, jonka osat ovat biokaasuvoiman korvaaminen kaukolämmöllä, biohiilen hyödyntämiseen liittyvää liiketoiminta ja energiapuun hyväksikäytön kehittäminen.

 

– Tämä kaikki on oikeastaan lähtenyt HINKU-hankkeesta liikkeelle. Se on poikinut meillä ison kehittämishankkeen, jonka toivoimme tuovan kuntaan vuosien mittaan taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja, kertoo kunnanjohtaja Hans Olander.

 

Parikkalaan on myös suunnitteilla Suomen ensimmäinen membraamisuodatutekniikalla toimiva jätevedenpuhdistuslaitos. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämällä menetelmällä jätevedestä saadaan juomakelpoista vettä.

 

– Siinä on myös lähtökohdat HINKU-hankkeessa hyvin pitkälle. Voi sanoa, että olemme HINKUN pohjalta liikkeelle hyvinkin konkreettisia, isoja hankkeita.

 

Uudenkaupungin päästöaikataulu pitää


Alusta asti HINKUssa mukana ollut Uusikaupunki tavoittelee kasvihuonepäästöjen vähentämistä vuoden 2007 tasosta 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä

 

– Olemme aika hyvin aikataulussa ja ylikin. Ympäristövaikutusten lisäksi motivoi vaikutukset elinkeinoelämään. Yriyksille tehdyistä energiatehokkuuslaskelmista kumpuavat analyysit johtavat toimenpiteisiin jotka näkyvät yrityksen myyntituloksessa viimeisen viivan alla, kertoo Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio.

 

– Kun lainsäädäntö muutenkin ohjaa energiatehokkuuteen, yritysten kannattaa olla ennemmin edelläkävijöitä kuin sopeutujia.

 

Konkreettisesti HINKU-ajattelu näkyy esimerkiksi uudisrakennusten tai remonttikohteiden ratkaisuissa.

 

Uusikaupunki toteuttaa HINKUa viiden segmentin kautta: kaupungin omien toimintojen, yritysten, kaupunkilaisten, kesämökkiläisten ja maatilojen.

 

– Maatiloille on tehty paljon energiatehokkuuslaskelmia, jotka ovat johtaneet muutoksiin, Vainio kertoo.

Tampereella ilmastokäänne kolmessa vuodessa

Tampere käynnisti vuonna 2010 hankkeen nimeltä ECO2 – ekotehokas Tampere 2020. Jo kolmessa vuodessa on saatu tulosta aikaan: kasvihuonekaasujen päästöt ovat vähentyneet 18 prosenttia, Tampereen Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenivät 23 prosenttia ja uusiutuvan energian käyttö lisääntyi 18 prosenttia.

 

ECO2-ohjelman johtajan Pauli Välimäen mukaan päästöjen vähentämiseen on päästy kolmen seikan ansiosta: uusiutuvien polttoaineiden osuutta on lisätty määrätietoisesti, maakaasun käyttö on vähentynyt ja oman vesivoiman käyttöä on tehostettu.

Tampere on myös panostanut pyöräteiden rakentamiseen ja saanut joukkoliikenteen käytön lisääntymään. 

– Kolmessa vuodessa Tampereella on saatu aikaan ilmastokäänne, Välimäki tiivistää edistyksen blogissaan.

Linkkejä:

HINKU-foorumi

Suomen Ympäristökeskus

ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *