Tampereen kaupungin keskustan liikenneverkkosuunnitelma on valmistunut. Se perustuu laajaan vuorovaikutteiseen työhön kaupungin asukkaiden, suunnittelijoiden, yrittäjien, liikenteenharjoittelijoiden, asukasyhdistyksien ja päättäjien kesken.

Suunnitelmassa on määritelty erikseen kehittämisstrategiat ajoneuvo- ja joukkoliikenteelle, pyöräilylle sekä jalankululle. Tavoitteena on kaupungin liikenteellinen kehittäminen vuoteen 2030 mennessä.

Projektissa mietittiin muun muassa sitä, miten keskusta saavutetaan parhaiten eri kulkumuodoilla tai millainen on kävelypainotteinen esteetön keskusta. Erityinen tavoite oli myös luoda keskustasta haluttu asuinympäristö.

Keskustassa asioimista halutaan helpottaa laajentamalla nykyisiä kävelykatualueita sekä lisäämällä hidaskatualueita. Suunnitelmissa kaupunkiraitiotie muodostaisi jatkossa keskustan joukkoliikenteen rungon. Pyöräilyn pääreitit muodostaisivat keskustan ympärille pyöräilykehän, jolle ohjattaisiin nopeavauhtinen läpikulkeva työmatkaliikenne. Autot haluttaisiin ohjata pois kaduilta maanalaiseen pysäköintiverkostoon.

 
– Näin laajoissa projekteissa käy helposti niin, että visio jää liian ylimalkaiseksi. Visiolla pitää olla konkreettinen kosketuspinta suunnitteluun. Avoin vuoropuhelu eri tahojen kanssa avaa silmiä eri intressien ymmärtämiseen, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Björn Silfverberg suunnitelman laatineesta WSP Finland Oy:stä.

– Korkeakoulujen ja opiskelijoiden suuri määrä (noin 50 000) antaa omanlaisensa vaikutelman Tampereen kaupunkikuvaan. Suomen rautatiet ja tiestö kulkevat pitkälti kaupungin läpi ja ohi. Sijaintimme kannaksella Pyhä- ja Näsijärven välissä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen, ja vanhat tehdaskiinteistöt uusine käyttötarkoituksineen arvokkaita. Nämä kaikki seikat on syytä ottaa huomioon myös tulevaisuuden liikennesuunnittelussa, luettelee Tampereen kaupungin tilaajapäällikkö Risto Laaksonen.

 

Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *