Metsäkaltevan kaupunginosa rakentuu Hyvinkään eteläosaan, noin kolmen kilometrin päähän keskustasta. Tavoitteena on kaupunkimainen ja monipuolinen asuntoalue, josta on hyvät yhteydet lähiluontoon. Asuntomessut järjestetään Metsäkaltevan Kravunharjussa.

Metsäkaltevan alue on kooltaan noin 300 hehtaaria, ja kaiken kaikkiaan sinne muuttaa noin 6 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä. Alueen rakentaminen juontaa juurensa 1980-luvulle, jolloin selvitettiin keskustaajaman laajentamisen vaihtoehtoja.
Hanko–Mäntsälä-tien (VT 25) eteläpuolinen kasvusuunta valittiin vuoden 1990 yleiskaavassa. 1980-luvulla aloitettiin myös järjestelmällinen maanhankinta vapaaehtoisin kaupoin, ja nyt maa-alueet ovat lähes kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Maankäyttö laajenee myös jatkossa pääradan suuntaisesti etelään.
 
Metsäkaltevan maankäytön suunnittelu eteni 2000-luvulla yleiskaavan tarkistuksen ja sitä täydentävän yleissuunnittelun myötä. Asuntomessualueen ja sitä ympäröivien omakotialueiden asemakaavoitus alkoi vuonna 2008 ja kunnallistekniikan rakentaminen vuonna 2010. Yleissuunnitelman mukaan alueelle voidaan rakentaa yli 800 omakotitaloa sekä rivi- ja kerrostaloja noin 90 tontille.
 
Kokonaisvaltainen budjetointi välttämätöntä
 
Kaupungin pitkäjänteinen taloussuunnittelu ja tonttihinnoittelu edellyttävät uuden kaupunginosan toteutuskustannusten arviointia. Katujen ja vesihuollon rakentaminen, puistojen rakentaminen sekä merkittävät erilliskustannukset kuten sähkölinjan siirto, valtatie 25:n ylittävä risteyssilta sekä Vantaajoen ulkoiluväylät ja lähimetsien käsittely huomioon ottaen kustannuksiksi saatiin noin 85 miljoonaa euroa. Tähän ei sisälly mahdollisia pohjanvahvistuskustannuksia.
 
Tonttien myyntitulojen ja vesihuollon liittymismaksujen arvioitiin tuottavan noin 80 miljoonaa euroa, mikä kattaa sisäisen kunnallistekniikan kustannukset. Infrakustannusten lisäksi kunta joutuu investoimaan palvelurakentamiseen. Koulun, urheilukentän, kolmen päiväkodin ja lähiliikuntapaikkojen vaatimien investointien määrä on arviolta noin 33 miljoonaa euroa.
 
Asuntomessut Hyvinkään Metsäkaltevassa avataan perjantaina 12.7.
 
Lue lisää Hyvinkään asuntomessualueen kuntatekniikasta torstaina 13.6. ilmestyvästä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *