Yliopistouudistus ja ammattikorkeakoulujen säästöohjelma ovat sysänneet kuntatekniikan koulutuksen ahdinkoon.

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY on ilmaissut huolensa alan koulutustilanteesta. SKTY esittää samalla kehittämistoimenpiteitä, jotta kuntatekniikan alalle saataisiin innostettua tulevaisuuden tekijöitä.
SKTY antoi julkilausumansa järjestämillään Kuntatekniikan päivillä, jotka järjestettiin Jyväskylässä 16.-17.5. Tilaisuuteen osallistui yli 250 alan ammattilaista.

SKTY:n julkilausuma kokonaisuudessaan: 

Kuntatekniikan alan työnantajien näkökulmasta koulutustilanne on kriisissä. Erityisen huolen aiheuttavat yliopistouudistus ja ammattikorkeakoulujen säästöohjelma. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tutkintouudistus uhkaa kuntatekniikan näkökulmasta tärkeitä pääainevaihtoehtoja sekä alalle valmistuvien määrää. Ammattikorkeakoulujen opetusohjelmien ammattiaineiden tuntimäärien väheneminen ja ammattikorkeakoulujen leikkausvaateet tulevat heikentämään tilannetta entisestään. Monessa laitoksessa syventäviä opintoja ei ole voitu tarjota pitkään aikaan.

Ammattikorkeakoulujen ydintehtäviin kuuluu elinkeino- ja työelämän kehittäminen, mikä onnistuu vain tiiviillä yhteistyöllä työelämän kanssa. Kuntatekniikan alan arvostusta ja koulutusta tulee saada lisättyä.

Alalle tarvitaan sekä yleis- että erikoisopintoja. Kunta-alalla jo toimivien jatkokouluttamiseen tulee panostaa. Yksittäisistä toimialoista haluamme nostaa esille ylläpidon, jonka osaajia ei käytännössä kouluteta missään oppilaitoksessa. Samaan aikaan rakennetun ympäristön ylläpidon merkitys koko yhteiskunnan kehityksen ja erityisesti kuntatalouden näkökulmasta korostuu.

Kuntatekniikan tulee jatkossa näkyä huomattavasti nykyistä paremmin kaupunkien ja kaupunkiseutujen strategioissa. Yhteisen rakennetun omaisuutemme tila ja siitä huolehtimisen tärkeys tulee esittää niin päättäjille kuin kuntalaisille. Pitkäjänteinen suunnittelu edesauttaa merkittävästi hiljaisen tiedon siirtymistä sekä ylläpitää kuntatekniikan osaamista sen eri tasoilla.

Kuntatekniikan korostaminen ja esimerkiksi rakennetun ympäristön tasearvon kehittymisen seuranta strategiatyön yhteydessä nostaisi myös todennäköisesti investointien ja ylläpidon panostusten määrää. Kuntatekniikka ja sen toimivuus nousevat jatkuvasti esille, kun esimerkiksi liike-elämältä kysytään sijaintipaikan tai markkina-alueen toimintaedellytyksistä.

Osaaminen on vaarassa, kun kuntatekniikan konkarit vaihtavat työpaikkaa tai siirtyvät eläkkeelle. Samalla menetetään arvokkaita toimintatapoja, kontakteja ja verkostoja. Vastuuntuntoinen kuntatekniikan osaaja siirtää hiljaista tietoaan aktiivisesti ja hyvissä ajoin. Työnantajan tulee tarjota siihen mahdollisuus. Kaikkea hiljaista tietoa ei kuitenkaan kannata siirtää seuraavalle sukupolvelle: paikalleen seisahtuneet ajatustavat, yksipuoliset näkökannat sekä vanhat kaunat on syytä jättää historiaan.

SKTY uudistaa omaa strategiaansa vuonna 2013. Yhdistys esittää osaamisen varmistamiseksi tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja koulutusten järjestäjien kanssa, yhdistyksen järjestämien kuntatekniikan alan koulutuksien lisäämistä, alueellista toimintaa, sertifikaattien myöntämistä sekä kuntatekniikan laatujärjestelmien kehittämistä. Innostakaamme yhdessä tulevaisuuden tekijöitä kuntatekniikan alalle!

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *