Arvalainan ehdtojen määräaikainen muuttaminen tulee joustavammaksi, jos esitys hyväksytään.

Hallitus esittää sellaisten aravalainoitettujen vuokrataloyhteisöjen tukitoimien tehostamista, jotka ovat taloudellisesti vaikeuksissa ja sijaitsevat yleensä väestöltään vähenevillä alueilla.

Tarkoituksena on, että aravalainojen lainaehtojen muuttaminen ja lainojen ongelmakohtiin puuttuminen olisi nykyistä joustavampaa. Tavoitteena on myös saada asuntokanta tehokkaampaan käyttöön, mikä tervehdyttäisi omistajayhteisöjen taloutta.

Lakimuutosehdotuksen toteutuessa aravalainojen lainaehtoja voitaisiin muuttaa määräajaksi aiempaa joustavammin, purku- ja rajoitusakordien enimmäismääriä nostettaisiin ja purkuakordin myöntämisedellytyksiä muutettaisiin joustavammiksi.

Lakimuutoksilla pyritään vähentämään asuntojen vajaakäytöstä valtiolle aiheutuvia riskejä, parantamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevien vuokrataloyhteisöjen taloutta pitkällä aikavälillä sekä tasapainottamaan asuntomarkkinoita.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2013.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *