Markkinaoikeus keskeytti lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun hankinnan, mutta Liikenneviraston mukaan uudistuksen toteuttaminen jatkuu.

Joukkoliikenteessä on edessä merkittävin muutos vuosikymmeniin. Kaupunkiseuduille ollaan luomassa yhtenäistä lippu- ja maksujärjestelmää osana linja-autoliikenteen uusia järjestämistapoja. Hanke edistää hallitusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon tavoitteita yhteiskäyttöisistä joukkoliikennepalveluista.

Lippu- ja maksujärjestelmä-hankkeessa on parhaillaan käynnissä julkisen hankinnan periaatteiden mukaisesti toteutettava järjestelmäpalveluhankinta, jonka markkinaoikeus on 4.4.2013 ja 18.4.2013 päätöksillään väliaikaisesti keskeyttänyt.

Syynä oli Matkahuolto Oy:n markkinaoikeudelle tekemä valitus, joka koski päätöstä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän hankintaneuvotteluihin valituista toimittajista. Liikennevirasto on toimittanut markkinaoikeudelle tarvittavat asiaa koskevat lisäselvitykset, jotta tiukalla aikataululla toteutettavaa hanketta ei olisi jouduttu keskeyttämään.

Markkinaoikeus on 4.4.2013 ja 18.4.2013 antamillaan välipäätöksillä kieltänyt Liikennevirastoa jatkamasta hankintamenettelyä, kunnes Matkahuollon valitus on käsitelty. Tämä on valitustapauksissa markkinaoikeuden normaali käytäntö, jota ei Liikenneviraston hakemuksista huolimatta muutettu.

Järjestelmäpalveluhankintaan liittyvästä toimenpidekiellosta huolimatta Liikennevirasto korostaa, että hallitusohjelmasta ja liikennepoliittisesta selonteosta johdetut joukkoliikennejärjestelmän kehittämistavoitteet eivät ole muuttuneet.

Lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun toteuttaminen jatkuu, mutta keskeytymisen myötä on mahdollista, ettei järjestelmä ehdi kuitenkaan valmistua alkuperäisen suunnitelman mukaan 1.7.2014 mennessä. Tämä tarkoittaa mitä ilmeisimmin sitä, että kaupungit joutuvat ottamaan käyttöön lippujen väliaikaisratkaisut arviolta korkeintaan vuodeksi, kunnes kilpailutettu liikenne alkaa 1.7.2014.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *