Sadevesi pääsi valumaan tornin lattiaelementin ja puristusrenkaan väliin ja vauhditti vauriota.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan Jyväskylässä 3.11.2012 tapahtuneen vesitornisortuman aiheutti niin sanottu viivästynyt vetymurtuma, joka sai jänneterästangot säröille, ennen kuin ne katkesivat ja saivat tornin rengasmaisen betonipalkin pettämään. Betonpalkki sitoi vesisäiliön lattiaelementtejä ja tuki säiliön seiniä.

Jo alustavissa tutkimuksissa marraskuussa selvisi, että romahdus johtui korroosion aiheuttamista vaurioista.

Vetymurtuman aiheuttamien säröjen vuoksi osa tangoista oli menettänyt lujuuttaan niin paljon, että ne katkesivat pienellä voimalla käsin taivuttamalla. Vetokokeissa säröjä sisältäneen teräksen lujuudeksi todettiin noin puolet ehjäksi katsotun tangon lujuudesta.

Viivästynyttä vetymurtumaa esiintyy lujilla staattisesti kuormitetuilla teräksillä. Rengaspalkin teräsjännenippujen materiaali olivat lujaa teräslaatua ja ne ovat olleet rakentamisvaiheesta asti eli 37 vuotta merkittävästi kuormitettuja.

Vetymurtumalle on tyypillistä, että säröt ydintyvät eli alkavat materiaalin sisältä teräksessä olevan vedyn vaikutuksesta. Vetyä on teräksessä, mutta se poistuu ajan kuluessa. Siten tässä pitkän ajan kuluttua tapahtuneen säröilyn aiheuttama vety ei ollut peräisin valmistusvaiheesta vaan ilmeisimmin sitä on siirtynyt teräkseen ruostumisen seurauksena. Terästankojen pinnat olivat ruosteessa.

Terästankojen suojaputki oli ollut tarkoitus rakentamisen aikaan täyttää injektointimassalla, mutta täyttöä ei ollut saatu suojaputkeen ja terästen väleihin kattavasti. Injektoinnin onnistumisella on merkitystä terästen ruostumiseen ja voimien siirtymiseen. Nippujen suojaputket olivat ruostuneet paikoin puhki ja niput olivat altistuneet rakenteeseen vuotaneelle vedelle.

Sadevesi pääsi valumaan rakenteeseen, koska vesitornin betonielementtien saumojen tiivistämiseen käytetyt materiaalit olivat huonokuntoiset. Lattiaelementin ja puristusrenkaan kuorielementin väliin näin päässyt sadevesi on todennäköisesti edesauttanut teräsjännenippujen suojaputkien ja pintojen ruostumista ja mahdollistanut vetymurtuman.

Terästen materiaali- tai valmistusvikaan viittaavia havaintoja Onnettomuustutkintakeskus ei tehnyt.

Tutkinnassa selvitetään vielä vesitornin käyttöön liittyviä asioita, joilla voi olla merkitystä vesitornien turvallisuudelle. Kokonaisuudesta valmistuu tutkintaselostus suosituksineen kesän 2013 jälkeen.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *