Vesilaitosten tavoite on lopettaa kokonaan jäteveden ylivuodot, jotka haittaavat Vantaanjoen virkistyskäyttöä ja kalataloutta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä Vantaanjoen alueen vesilaitokset ovat aloittaneet alueen kalataloustoimijoiden kanssa yhteistyön, jonka tavoite on ehkäistä jäteveden ylivuotojen haittoja Vantaanjoen virkistyskäytölle ja kalataloudelle.

Jäteveden ylivuotoja tapahtuu, kun puhdistamatonta jätevettä pääsee viemäriverkostosta vesistöön. Tyypillisesti ylivuotoja syntyy rankkasateiden tai lumen sulamisen seurauksena, kun viemäriverkosto täyttyy sade- tai sulamisvesistä. Niitä aiheuttavat myös jätevedenpumppaamojen vikaantumiset ja sähkökatkokset.

Ylivuotojen haitallisimpia vaikutuksia ovat veden hygieenisen laadun heikkeneminen sekä veden happipitoisuuden lasku, joka voi aiheuttaa vesieliöstön kuolemia.

Vesilaitosten pitkän tähtäimen tavoitteena on lopettaa jäteveden ylivuodot Vantaanjokeen kokonaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää mittavia investointeja, kuten vesihuoltoverkoston ja jätevedenpumppaamojen saneerauksia. Investoinnit pyritään kohdentamaan ensin niihin alueisiin, joissa ylivuotojen vähentämistarve on akuuteinta.

Jätevesipäästöjen torjuntaa Vantaanjoen alueella kehitetään kaksivuotisessa yhteistyöhankkeessa, jossa ovat mukana HSY sekä Vantaanjoen alueen vesilaitokset ja vesiensuojeluyhdistys. Hankkeen budjetti on 170 000 euroa, ja sitä rahoittavat Uudenmaan liitto ja Suomen vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahasto.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *