Selvitys kartoittaa muun muassa kaavaohjauksen käytänteitä sekä ELY-keskusten roolia kaavoituksen ja rakentamisen tukemisessa.

Ympäristöministeriö käynnistää osana vuonna 2011 alkanutta maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointia selvityksen, jossa arvioidaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää viranomaistoimintaa muuttuneessa toimintaympäristössä.

Arvioinnilla luodaan kuva kaavoitusta ja rakentamista ohjaavan lain toimivuudesta sekä kehittämistarpeista.

Selvityksen tarkoituksena on arvioida ELY-keskusten kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää viranomaistoimintaa. Lisäksi selvitetään miten ELY-keskusten organisaatio, resurssit ja tulosohjaus tukevat näiden tehtävien hoitoa.

Tehtävänä on myös selvittää kaavaohjauksen käytänteitä, saatua palautetta sekä onko ELY-keskusten toiminta yhdenmukaista maan eri osissa.

Selvitystyön on tarkoitus valmistua 15.2.2013 mennessä.

Selvityshenkilöksi on nimetty oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri Auvo Haapanala. Hänen tuekseen asetetaan ohjausryhmä, johon kuuluu ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, ELY-keskusten sekä kuntien edustajia.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi suoritetaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *