Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa joukkoliikenteen kehittämistoimia. Tavoitteena on luoda kaikille käyttäjäryhmille helppokäyttöinen ja yhtenäinen palvelukokonaisuus.

Ministeriö on asettanut työryhmän selvittämään joukkoliikenteen julkisen rahoituksen kehittämistä. Työryhmän tehtävä on selvittää, miten joukkoliikenteen julkinen rahoitus tulisi kohdentaa alueen, liikennemuodon ja palvelutason mukaan.

Lisäksi työryhmän tehtävä on etsiä ratkaisua joukkoliikenteen kustannustenjakoon valtion ja kuntien kesken. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on myös selvittää, millainen rahoitusmalli kannustaisi joukkoliikenteen kehittämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama linja-autoliikennetyöryhmä linjasi toukokuussa valmistuneessa loppuraportissaan joukkoliikenteen uusia järjestämistapoja. Nykyinen joukkoliikennejärjestelmä tulee muuttumaan EU:n palvelusopimusasetuksen ja uuden joukkoliikennelain siirtymäajan jälkeen. Uudet liikenteen järjestämistavat edellyttävät myös joukkoliikenteen rahoituksen kehittämistä.

Ministeriö nimitti viime toukokuussa Juhani Paajasen selvittämään julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten yhdistämistä. Paajasen selvitystyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota matkustajanäkökulmaan sekä julkisen liikenteen palvelutason ja laadun kehittämiseen. Joukkoliikenteen rahoitusta selvittävä työryhmä tekee yhteistyötä Paajasen ja hänen taustaryhmänsä kanssa.

Lisäksi Liikennevirastolla on yhdessä suurten ja keskisuurten kaupunkien kanssa käynnissä selvitys yhteentoimivan lippu- ja maksujärjestelmän aikaansaamiseksi.

Joukkoliikenteen rahoitustyöryhmän puheenjohtajana toimii liikennemarkkinat-yksikön päällikkö Tero Jokilehto liikenne- ja viestintäministeriöstä ja sihteerinä joukkoliikenteen rahoitusasiantuntija Jenni Eskola Liikennevirastosta.

Suomen Kuntaliittoa edustaa työryhmässä liikenneinsinööri Silja Siltala. Ryhmään on kutsuttu edustajat lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, valtiovarainministeriöstä, Liikennevirastosta sekä suurilta ja keskisuurilta kaupunkiseuduilta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2012.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *