VTT:n toteuttaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan äärisääilmiöt maksavat EU-maiden liikennejärjestelmille vuosittain vähintään 15 miljardia euroa. Suurimmat kustannukset muodostuvat onnettomuuksien aineellisista vahingoista ja henkisistä kärsimyksistä.

Tulevaisuudessa onnettomuuskustannuksien määrän odotetaan kuitenkin vähenevän ja esimerkiksi myöhästymisistä johtuvien aikakustannusten kasvavan. Osin tämä johtuu ilmastonmuutoksesta, jonka vaikutuksia äärisääilmiöihin ja niiden aiheuttamiin kustannuksiin tutkimus myös arvioi.
 
VTT tutki äärisääilmiöiden kustannuksia 27 EU-maan liikennejärjestelmille ja rahtiasiakkaille. Vastaavassa mittakaavassa ei samanlaisia laskelmia ole aiemmin tehty. Tutkimuksen mukaan haavoittuvin liikennemuoto äärisäille on tieliikenne. Se on volyymiltaan edelleen suurempaa, kuin muut liikennemuodot, eikä keskitetysti ja ammattimaisesti ohjattua kuten esimerkiksi raide- tai lentoliikenne.
 
Äärisäät näkyvät tieliikenteessä etenkin onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien kustannusten kasvuna. Muissa liikennemuodoissa onnettomuuksia todennäköisempi haitta ovat aikakustannukset, joita syntyy esimerkiksi myöhästymisien seurauksena. Erityisesti ilmailu on äärisäissä altis aikakustannusten kasvulle. Kokonaisvaikutukset Euroopan lentoliikenteessä ovat vuosittain miljardiluokkaa.
 
VTT:n tutkijat arvioivat, että ajoneuvojen turvallisuuden parantuminen ja ilmastonmuutoksesta johtuva lämpeneminen voivat jopa puolittaa tieliikenteen onnettomuuskustannukset vuoteen 2040–2070 mennessä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia äärisäihin ja niiden aiheuttamiin kustannuksiin on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti. Pohjoisessa, jossa lumi ja jää aiheuttavat suurimmat kustannukset liikenteelle, lumisateet saattavat ilmaston lämpenemisestä huolimatta lisääntyä.
 
Vähiten altista äärisäille on tutkimuksen mukaan meriliikenne. Tämä ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, jonka aikakustannusten nousu aiheuttaa Euroopan kuljetusliikenteelle, sillä liikennemuodon valintaa tavaraliikenteessä ohjaa edelleen kustannustehokkuus. Massakuljetukset hoidetaan raide- ja vesiliikenteessä, joissa keskinopeudet ovat hitaampia, mutta säävarmuus parempi kuin tieliikenteessä. Aikatauluherkkä arvotavara liikkuu äärisäille alttiilla, mutta nopeilla tie- ja lentoreiteillä.
 
Erityisesti lievissä äärisääilmiöissä aikakustannuksia on mahdollista pienentää huomattavasti tehostamalla kunnossapitoa ja tiedotusta. Todella äärimmäisten sääilmiöiden seurauksia on kuitenkin vaikea ennakoida ja ehkäistä. Tehokkaimmin vaikuttaisi liikenteen määrän väheneminen muun muassa joukkoliikennettä, virtuaaliläsnäoloa ja etätyötä hyödyntämällä. Tämä parantaisi myös ammattiliikenteen sujuvuutta ja lieventäisi liikenteen ympäristövaikutuksia.
 
Paavo Taipale
 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *