Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys suosittelee ilmastolain säätämistä Suomeen. Laki vahvistaisi kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelmallisuutta.

Esiselvityksen ovat tehneet professori Ari Ekroos ja tekniikan tohtori Matias Warsta.

– Ilmastolain avulla lisättäisiin ennustettavuutta, suunnitelmallisuutta ja selkeyttä kansalliseen ilmastopolitiikkaan. Lain avulla voitaisiin ottaa käyttöön suunnittelujärjestelmä, jossa esitetään arvioita tulevasta päästökehityksestä, raportoidaan toteutuneesta päästökehityksestä, tavoitteista sekä tarvittavista toimista tietyllä aikavälillä.  Näin varmistettaisiin, että pysytään sovittujen päästövähennysten polulla, professori Ari Ekroos sanoo.

Ilmastolain tarkoituksena olisi ohjata erityisesti päästökaupan ulkopuolella syntyvien päästöjen vähentämistä. Esiselvityksessä ehdotetaan, että ilmastolakiin sisällytettäisiin pitkän aikavälin päästövähennystavoite: 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tavoite vastaa yleisellä tasolla valtioneuvoston vuonna 2009 hyväksymää ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa.

– Ilmastolailla voitaisiin selvityksen mukaan varmistaa, että päästöjä vähennetään mahdollisimman tehokkaasti ja jo nyt sovitut päästövähennystavoitteet saavutetaan suunnitellusti. Päästöjen vähentäminen suunnitelmallisesti jo nyt on taloudellisesti järkevää. Se vähentää myöhempiä kustannuksia ja avaa vihreän talouden mahdollisuuksia, ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) muistuttaa.

Selvityksen mukaan ilmastolaki selkiyttäisi myös ilmastopolitiikan vastuunjakoa. Eduskunnan rooli vahvistuisi ehdotetun suunnittelujärjestelmän myötä, jossa hallitus velvoitettaisiin raportoimaan suunnitelmallisesti ilmastopolitiikan toteuttamisesta.

– Ilmastolain avulla Suomessa siirryttäisiin tekemään aidosti hallituskaudet ylittävää ilmastopolitiikkaa. Tämä tekisi ilmastopolitiikasta kansalaisen näkökulmasta aiempaa läpinäkyvämpää ja luotettavampaa, Niinistö korostaa.

Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys on ensimmäinen osa hallitusohjelmaan kirjattua ilmastolain selvitysvaihetta. Nyt julkistetun selvityksen jälkeen ympäristöministeriö pyytää eri asiantuntijoilta ja Ilmastopaneelilta lausuntoja ilmastolakiselvityksestä.

Tänään tiistaina käynnistyi myös Ota kantaa -verkkokysely, jossa kysytään kansalaisten mielipidettä. Kysely päättyy 4. heinäkuuta.

Syksyllä aiheesta järjestetään laaja kuulemistilaisuus. Vuoden lopussa hallitus linjaa ilmastolain valmistelun jatkoa.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *