Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitysmiehen kartoittamaan julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistämistä.

Tällaisia kuljetuksia ovat joukkoliikenteen lisäksi opetustoimen kuljetukset, sosiaali- ja terveystoimen kuljetukset sekä Kelan korvaamat kuljetukset.

Selvitysmieheksi on nimetty diplomi-insinööri Juhani Paajanen. Paajanen on toiminut aiemmin Vantaan kaupungin kaupunginjohtajana ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan yhteistyöjohtajana.

Paajasen tehtävänä on kartoittaa eri vaihtoehtoja julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen uudistamiseksi niin, että luotaisiin nykyistä kestävämpi rahoituspohja kuljetusten turvaamiseksi. Selvitystyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota matkustajan näkökulmaan sekä julkisen liikenteen palvelutason ja laadun kehittämiseen.

Lisäksi pitäisi selvittää, miten eri hallinnonalojen henkilökuljetuksia voitaisiin suunnitella ja hankkia yhtenä kokonaisuutena. Selvityksen tulisi sisältää myös lainsäädännön muutostarpeet. Työn pitäisi olla valmis maaliskuun 2013 loppuun mennessä.

Selvitysmiehen tueksi ja työtä ohjaamaan kutsutaan asiantuntijoista koostuva taustaryhmä. Taustaryhmään on pyydetty liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston asiantuntijoiden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Kelan ja Kuntaliiton sekä Kouvolan kaupungin edustajia.

Yhteiskunnan kustantamien henkilökuljetusten kustannukset kasvavat voimakkaasti. Kuljetusten kustannuksista vastaavat pääasiassa kunnat ja Kansaneläkelaitos. Kuntien ja Kelan maksamia kuljetuksia ei kuitenkaan yleensä tarkastella yhdessä osana yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kokonaisuutta.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *