Mikkelin tulevaisuuden suunnittelussa näkyvät ekologisuus ja digitaalisuus. Etelä-Savon pääkaupunki haluaa olla kaupunkisuunnittelun edelläkävijä.

Mikkelissä panostetaan laadukkaan kaupunkiympäristön rakentamiseen. Kaupungin uudisrakentaminen keskittyy seuraavien parinkymmenen vuoden aikana Saimaan rannalle Satamalahteen, joka vastaa sekä suomalaisiin asumisunelmiin että tulevaisuuden kaupunkisuunnittelun vaatimuksiin. Älykkäästi suunniteltu elinympäristö lisää asukkaidensa
hyvinvointia ja elämänlaatua.

Mikkelin kaupunkikeskustan uudistaminen sai Suomen paras kaupunkikeskusta -palkinnon tänä vuonna.

Samat laadukkaat periaatteet yhdistettynä ekologisuuteen ja digitaalisuuteen ohjaavat kaupunkisuunnittelua Älykäs kaupunki 2020 -hankkeessa.

Mikkeli haluaa profiloitua moderniksi, Saimaan rannalla sijaitsevaksi kasvukeskukseksi.

– Tavoitteenamme on olla edelläkävijöitä suomalaisten kaupunkien joukossa ja hyödyntää sellaisia uudenlaisia teknologisia ratkaisuja tulevaisuuden toimialoilla, jotka hyödyttävät asukkaitamme kestävällä tavalla, kertoo Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitunen.

Kun yritykset otetaan mukaan suunnittelutyöhön, luodaan samalla uusia työmahdollisuuksia tulevaisuuden toimialoille.

– Kehitämme kaikkien alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä uutta liiketoimintaa tulevaisuuden toimialoille. Näitä ovat bioenergia, ympäristöturvallisuus ja digitaalisuus. Panostamme myös palveluihin sekä palveluliiketoimintaan että digitaalisiin palveluihin – ja hyvinvointimatkailuun, Kuitunen visioi.

Kaupunki laajenee satamaan

Mikkelin Satamalahden rakentamisesta on julkistettu kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Suunnittelun lähtökohtana on ekologisuus, mikä näkyy esimerkiksi puun käyttönä materiaalivalinnoissa sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisenä. Rakennukset sijoitellaan siten, että järvinäköalan lisäksi asuntoihin tulee mahdollisimman paljon luonnonvaloa ja aurinkoa voidaan hyödyntää lämmityksessä.

Satamalahden rakentaminen alkaa 2015 ja sinne tulee koteja yli 5000 asukkaalle.

– Satamalahdessa voi asua joko omassa kerrostaloasunnossa tai rantapientalossa järven rannalla. Satamalahti on aivan torin ja keskustan kupeessa, jolloin kaikki palvelut ovat kävelymatkan päässä. Myös työpaikat löytyvät läheltä uudelta teollisuusalueelta. Julkiset liikenneyhteydet, juna ja linja-autoasema ovat vieressä. Kävely- ja ulkoilureitit johtavat ranta-alueelta esteettömästi sekä luonnonsuojelualueelle että urbaania ja vanhaa yhdistävään kulttuurimaisemaan, selvittää Mikkelin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen.

Yhteisöllisyys toteutuu sekä alueen suunnittelussa että asumisessa. Asukkaat saavat osallistua suunnitelmien tekoon uusien digitaalisten välineiden, mielipidepisteiden ja työpajojen avulla. Alueen oppilaitoksissa kehitetään suunnittelutyöhön erilaisia pelimalleja.

Seuraava kehitysvaihe: Älykäs kaupunki

Mikkelin Älykäs kaupunki -hanke on kaupungistumisen seuraava kehitysvaihe. Kaupunkien kehitys edellyttää yhä enemmän osaamisen ja tiedon tehokasta hyödyntämistä. Älykäs kaupunki osaa hyödyntää energia- ja resurssitehokkaita ratkaisuja, tarjoilla kuntalaisille monipuolisesti kaupunkitietoa sekä vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja itse tekemistä. Teknologian sijasta pääosaan nousevat ihmiset sekä ympäristöarvot.

Mikkelin Älykäs kaupunki 2020 -hankkeessa panostetaan energia- ja ekotehokkuuteen ja luodaan uudenlaisia kaupunkitiloja. Vuoden 2013 loppuun mennessä uudistetaan maankäytön ja kaavoituksen prosessit sekä testataan ja pilotoidaan vuorovaikutuksen malleja.

Asiantuntijat uskovat, että ekologisuus korostuu voimakkaasti kaupunkisuunnittelussa tulevina vuosina. Mikkelin kaavoituksen prosessejakin on laitettu radikaalisti uuteen uskoon.

– Ekologisuus kulkee punaisena lankana koko yhdyskuntasuunnitteluprosessin läpi. Näin varmistetaan, että perusajatus säilyy yleiskaavoituksesta rakennusvalvontaan samana. Tulos näkyy kaupungin taloudessa kustannustehokkuutena ja päästöjen vähenemisenä. Tämän myötä ihmisistä tulee toivottavasti myös onnellisempia, kun he saavat asua puhtaammassa elinympäristössä, uskoo hankkeen ekologisen yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijatoimiston Eero Paloheimo EcoCity Oy:n toimitusjohtaja Pekka Paloheimo.

Suunnittelu toteutetaan ihmislähtöisesti ja vuorovaikutteisesti asukkaiden ja yritysten kanssa. Hankkeessa luodaan uudenlaisia vuorovaikutuksen malleja niin virkamiesten, asiantuntijoiden, päättäjien ja asukkaiden kesken. Digitaalisten ratkaisujen avulla tietoa tarjotaan kaikille käyttäjille kestävällä tavalla sekä hyödynnetään digitaalista kaupunkitietoa.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *