Yhteistyö on merkittävä avaus kahden suuren kaupungin välillä, korostaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell. Yhteisillä kalustohankinnoilla tavoitellaan paljousalennuksia.

Randell ja Tampereen pormestari Timo P. Nieminen kertoivat yhteistyöstä torstaina Tampereella.

Kummankin kaupungin raitiotiehankkeet lähtevät liikkeelle yleissuunnitelmasta, joka teetetään yhdessä. Yleissuunnittelu jakautuu Tampereen ja Turun omiin osiin sekä yhteisesti toteutettavaan osaan. Yleissuunnitelma sisältää raitiotien määrittelyt ja linjaukset sekä maankäytön yleissuunnitelman.

Työ vaiheistetaan siten, että ensimmäisen osan päätteeksi kaupungit valitsevat ne raitiotielinjaukset, joiden pohjalle jatkotyö perustuu. Tällä hetkellä molemmilla kaupungeilla on vielä vaihtoehtoisia reittejä, joiden toteutettavuus arvioidaan työn ensimmäisessä osassa.

Valtiolta odotetaan tukea

Myös rahoitus- ja toteutusmalli selvitetään yhteistyössä. Sekä Aleksi Randell että Timo P. Nieminen ovat sitä mieltä, että valtionosuus hankkeessa on saatava korkeammalle tasolle. Nykyisessä hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa valtionosuudeksi on määritetty 30 prosenttia.

– Tavoitteena on vähintään 50 prosentin tuki, jolloin se olisi linjassa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen tukeen. Kahden suuren kaupungin raitiotieliikenteessä on kyse varmasti yhtä merkittävästä hankkeesta, muistuttaa Tampereen pormestari Timo P. Nieminen.

Rahoitus on kuitenkin haasteellinen kysymys.

– Kyseessä on monivuotinen ja laaja kokonaisuus, jossa on monta osaprojektia. Tämä on myös iso seutupoliittinen hanke, jolla on monia välillisiä vaikutuksia niin tulevaisuuden kaupunki-, lähi- kuin seutuliikenteeseen, Randell tähdentää.

Turun kaupunginjohtajan mukaan  yhteistyö on täysin uutta suunnittelupolitiikkaa.

– Tämä on täysin uudenlainen tapa lähestyä näin suurta hanketta. Suunnitteluyhteistyö on merkittävä avaus ja historiallisen suuri konkreettinen yhteistyökeino kahden suuren kaupungin välillä, Randell korostaa.

Yhteistyön uskotaan olevan joustavampi tapa tehdä isoja hankkeita.

–Yleensä valtioon päin täytyy olla yhteydessä lukuisiin tahoihin ja byrokratian määrä on suuri. Turun, Tampereen, pääkaupunkiseudun ja valtion väliseen kanssakäymiseen haetaan tällä uusia muotoja, Randell summaa.

Tampereen tilaajapäällikön Risto Laaksosen mukaan valtioon on oltu jo yhteydessä.

– Yhteistyömallista on oltu siellä todella kiinnostuneita. Papereita ei ole vielä allekirjoitettu, mutta alustavasti valtio on sitoutunut olemaan mukana yleissuunnittelussa, Laaksonen sanoo.

Vaunuhankinnoissa haetaan paljousalennusta

Hankkeilla on selvästi yhteisiä osia esimerkiksi raitiovaunujen teknisissä määrittelyissä. Yhteisillä määrittelyillä tullaan saavuttamaan merkittävää hyötyä esimerkiksi kalustohankinnoissa.

– Paljousalennuksiin on varmasti parempi todennäköisyys kun ollaan liikkeellä yhtenä rintamana, Timo P. Nieminen uskoo.

Vaikka työ teetetään yhdessä, Turun ja Tampereen suunnittelukokonaisuudet voidaan työn sisällä erotella omiksi kokonaisuuksiksi siltä osin kuin tarpeellista.

Yleissuunnitteluvaiheen kilpailutuspapereita tehdään parhaillaan ja kilpailutusasiakirjat on tarkoitus julkaista kesäkuun loppuun mennessä. Konsultti lienee tiedossa syksyyn mennessä.

– Aikataulu on luonnollisesti vielä täysin avoin, mutta on realistista ajatella, että kiskoja kiinniteltäisiin jo vuosien 2015 ja 2020 välillä. Moni asia riippuu kuitenkin valtion tuesta, Randell kiteyttää.

Antti Pulkkinen

Turun kaupunki: Turku ja Tampere yhteistyöhön kaupunkiraitiotien suunnittelussa

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *