Uudessa yleiskaavassa Rauma laajenee itään ja meren rannalle. Uudet asuinalueet tulevat kuitenkin keskustan tuntumaan.

Raumalla on tällä hetkellä noin 40 000 asukasta. Väestöstä 80 prosenttia asuu viiden kilometrin säteellä kaupungin keskustasta. Loput asuvat kyläalueilla. Kaupunkialueelle tulisi 4 000 uutta asuntoa ja maaseutumaiselle alueelle 500.

Yleiskaavassa määritellään, mitä millekin alueelle saa rakentaa tulevina vuosikymmeninä ja mitä ei. Kaavasta halutaan mielipiteitä paitsi kaupunkilaisilta, myös elinkeinoelämän edustajilta, viranomaisilta ja päättäjiltä. Mielipiteiden perusteella kaavaa muokataan ennen siirtymistä yleiskaavan juridiseen vaiheeseen.

Kyselyjen perusteella raumalaiset toivovat muun muassa merellistä kaupunkimaista rantarakentamista, perinteisiä pientalotontteja sekä kaupunkimaisia pientaloja, jolloin perheasuminen olisi paremmin mahdollista myös keskustan tuntumassa.

Kaupunkiasumista mitoitetaan noin 2 000 asukkaalle, joista uusia merellisiä asuinalueita esitetään Komppiin, Kanalin varteen, Kappelinsalmeen ja Vanha-Lahteen. Lisäksi keskustan täydennysrakentamishankkeina esitetään Merirauman aluetta, Äyhöjärven länsiosaa ja Karinkenttää. Perinteisiä uusia pientaloalueita ovat Vanha-Lahti, Kaaro, Äyhöjärven itäosa, Kallionikula ja Helistön pohjoisosat.

Kyläalueita tullaan kehittämään tulevien maisema- ja kyläosayleiskaavojen avulla. Yleiskaava osoittaa pääpiirteissään niiden sijainnin.

Alustava yleiskaava varaa sataman laajennukselle useita vaihtoehtoja. Laaditut selvitykset osoittavat, että sataman laajennusratkaisua arvioitaessa myös raideyhteydet ja uudet ratapihatarpeet nousevat merkittävään asemaan.

Elinkeinoelämälle ja kaupalle yleiskaava mitoittaa uusia alueita Koillisen teollisuusalueen, Susivuoren ja Tiilivuoren alueelta. Kaupalle varataan erikoistavaran osalta keskustaan merkittävästi uusia kasvumahdollisuuksia sekä tilaa vaativan kaupan osalta valtateiden risteysalueen läheisyydestä.

Matkailun, virkistyksen ja luonnon näkökulmasta yleiskaava nostaa esiin Vanhan Rauman, Sammallahdenmäen ja Selkämeren kansallispuiston muodostaman matkailukokonaisuuden, sekä Poroholman, Fåfängan, Kuuskajaskarin ja Kompin muodostaman veneily- ja rantatoimintojen kokonaisuuden. Kokonaisuuksia tullaan liittämään toisiinsa viher- ja reittiverkoston avulla.

Rauman strategisen yleiskaavan alustava visio 2025 asetetaan julkisesti nähtäville 10.2.2012 alkaen. Yleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset ovat nähtävänä kaupungin palvelupiste Pyyrmannissa ja kaavoituksen nettisivuilla.

Antti Pulkkinen

Rauman kaupunki: Visio tulevaisuuden Raumasta pian nähtäville

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *