Kajaani on maakuntakeskuksena Kainuun monipuolisin palvelualue, jonka vetovoimasta riippuu, saako palvelun Kainuusta vai onko sitä haettava muualta. Valtuusto hyväksyi viime joulukuussa 15-vuotisen kaupunkikeskustan kehittämisohjelman käynnistämisen.

Kajaanin edellinen laaja kehittämistyö vietiin läpi 1990-2000 –luvun vaihteessa, minkä tuloksena toteutettiin mm. nykyinen kävelyalue Raatihuoneentorin ympäristöön. Työn tuloksena keskustan kaupallinen kilpailukyky parantui ja ostamista ohjautui alueen liikkeisiin. Kaupunki asetti tälläkin kertaa hankkeelle tavoitteeksi kaupungin ja keskustan yritysten yhteistyön.
 
Tarjouskilpailun tuloksena konsultiksi valikoitui laatutekijöiden perusteella WSP Finland. Työ kesti puolitoista vuotta ja Kajaanin kaupunki sai käyttöönsä konsultin asiantuntijat arkkitehti-, liikenne-, silta- ja maisemasuunnittelun aloilta sekä lisäksi laitospysäköinnin, ulkovalaistuksen suunnittelun, kalustemuotoilun, kustannuslaskennan ja vuorovaikutuksen asiantuntemuksen.
 
Työn ohjausryhmään osallistuivat Kajaanin kaupungin, päätöksentekijöiden, Kainuun maakuntayhtymän ja keskusta-alueella toimivien yritysten edustajia. Käytännön työtä ohjasi suppeampi asiantuntijatyöryhmä.
 
Suunnittelutyön pohjaksi laadittiin perusteellinen lähtötilanneselvitys, jonka avulla pyrittiin saamaan luotettava kokonaiskäsitys tehtäväalueen suunnittelutarpeista ja potentiaaleista. Tavoitteita tarkennettiin myös elokuussa 2010 järjestetyssä työpajassa kajaanilaisten sidosryhmien kanssa.
 
Suunnitelman mukaan Kajaanin ydinkeskustan saavutettavuus maksimoidaan.  Ajoneuvoliikenteen reittejä muutetaan siten, että kehäkadut syöttävät tasaisesti liikennettä ydinkeskustaan ja sen sisällä läpiajoliikenne minimoidaan. Ydinkeskustan kehäkaduilla ajonopeutta hillitään ja kevyen liikenteen ylityskohdat muutetaan turvallisiksi erilaisin ratkaisuin.
 
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan koko katuverkolla mm. ajoneuvoliikenteen hidasteiden ja pyöräkaistojen avulla. Uusi joen ylittävä Kruunupuodinmäen siltayhteys rauhoittaa nykyisen linnansillan jalankulun ja pyöräilyn ympäristöksi sekä eheyttää koko rantapuiston ulkoilu- ja virkistysreittejä yhdessä Kyynäspäänniemen uuden sillan kanssa. Jokivarren puistorannat kaavoitetaan ja nimetään yhdeksi puistoalueeksi.
 
Kauppatoria, viereistä tonttia ja rantapuistoa kehitetään keskustan vetovoimaiseksi tori- ja satamaranta-alueeksi. Nykyinen tori muutetaan satamalaituriin asti ulottuvaksi kaksoisaukioksi ja torin sekä viereisen tontin alle toteutetaan tontin hankkeen yhteydessä pysäköintilaitos. Torialueelle sijoitetaan ympärivuotisesti toimiva kahvilapaviljonki, josta on näköalat vesistölle.
 
Yleissuunnitelman hankkeet ohjelmoitiin tavoitteellisesti toteutettaviksi kolmessa vaiheessa 15 vuoden aikana. Alustavat yleisten alueiden rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 14 miljoonaa euroa.
 
Joulukuussa 2011 Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman 2012–2026 käynnistäminen hyväksyttiin Kajaanin kaupungin talousarvioon, ja samalla varattiin tarvittavat investointivarat vuodelle 2012 ja tehtiin esitykset investoinneista taloussuunnitelmaan 2013-2014. Ensijaksolla painottuvat rantapuiston ja kävelykeskustan kehittämistoimenpiteet.
 
Lue lisää torstaina 2.2. ilmestyneestä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *