Vesihuoltolaitoksia kannustetaan parantamaan yhdyskuntien jätevesien puhdistusta vapaaehtoisesti. Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys ovat allekirjoittaneet suositussopimuksen rehevöitymistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi.

Pitkään valmisteltu suositussopimus on ensimmäinen vapaaehtoisuuteen perustuva valtakunnallinen sopimus vesiensuojelun alalla. Suomessa on yli 500 yhdyskuntien jätevesiä puhdistavaa laitosta, joiden merkitys vesiensuojelussa on suuri. Yli 80 prosenttia maamme asukkaista on keskitetyn viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen piirissä.
 
Puhdistamoihin tulevan ravinnekuormituksen on ennustettu lisääntyvän 10 prosenttia nykyisestä vuoteen 2015 mennessä. Tästä huolimatta suositussopimuksen keinoin pyritään vähentämään puhdistamoilta vesistöihin päätyvää kuormitusta.
 
Tavoitteena on vähentää yhdyskuntien jätevesien vuosittaista fosforikuormitusta vuoden 2010 170 tonnista alle 150 tonnin vuoteen 2015 mennessä. Typpikuormitusta on tavoitteena vähentää vastaavasti 10 800 tonnista alle 9 400 tonniin.
 
Kunkin laitoksen puhdistusvaatimukset on määrätty ympäristölupaviranomaisen myöntämässä ympäristöluvassa. Lupaa tarkistetaan määrävälein. Lupaehtojen tarkistuksessa otetaan huomioon muuttuneet olosuhteet, kuten puhdistustekniikan kehittyminen.
 
Jos vesihuoltolaitos tehostaa jätevesien puhdistusta vapaaehtoisin toimin, sopimus suosittaa, että toimet otetaan huomioon lupaehtoja tarkistettaessa. Lupaehtojen kiristymisen sijaan parempi puhdistustulos saavutettaisiin vesihuoltolaitosten omaehtoisilla tehostamistoimilla.
 
Suositussopimuksessa on sovittu myös yhteisesti edistettävistä tutkimus- ja kehittämiskohteista. Tutkimus- ja kehittämistyöllä selvitetään muun muassa jätevedenpuhdistamoiden paras käyttökelpoinen tekniikka, hyödynnetään entistä paremmin ympäristölupavalvonnan tietojärjestelmän jätevedenpuhdistamotietoa sekä edistetään riskienhallintaa puhdistamotoiminnassa.
 
”Sopimus täydentää lupajärjestelmää, ja sen ansiosta on mahdollista saada laitosten koko puhdistuskapasiteetti tehokkaaseen käyttöön”, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö.
 
Suomen ympäristökeskus seuraa suositussopimuksen toteutumista vuosittain.
 
Paavo Taipale

 

 

Suositussopimus yhdyskuntajätevesien pintavesiä rehevöittävän ravinnekuormituksen vähentämiseksi vuoteen 2015

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *