Selvitys perustuu viime vuonna voimaan tulleeseen lakiin, jossa kunnat vastaavat hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta.

Helsingin kaupunki tekee asiasta selvityksen joulukuun alkuun mennessä.

Hulevedeksi kutsutaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä.

Arvioinnin hulevesiriskialueista tulee perustua aiemmin esiintyneisiin tulviin ja niiden aiheuttamiin vahinkoihin, tulvien todennäköisyyteen ja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisiin seurauksiin. Perustana ovat myös asiantuntija-arviot ilmastonmuutoksesta ja vesiolojen muutoksesta.

Vahingollisia seurauksia yleiseltä kannalta katsottuna ovat esimerkiksi vahingot ihmisen terveydelle ja turvallisuudelle, vesihuollon tai energiahuollon pitkäaikainen keskeytyminen, yhteiskunnallisten tärkeiden taloudellisten toimintojen pitkäaikainen keskeytyminen, pitkäaikainen tai laaja-alainen ympäristövahinko ja korjaamaton vahinko kulttuuriperinnölle.

Selvityksen piiriin eivät kuulu vesistötulvat, kuten esimerkiksi Vantaajoen tulvat tai meritulvat. Vesistötulvista alustavan arvioinnin on tehnyt Uudenmaan ELY-keskus.
 
Selvityksessä havaituille tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2013 aikana sekä erilliset hallintasuunnitelmat viimeistään vuoden 2015 aikana.

Antti Pulkkinen

Helsingin kaupunki: Hulevesien aiheuttamat tulvariskialueet selvitetään

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *