Jätealan huoltovarmuustoimikunnan valmiusharjoituksessa testattiin viranomaisten, jätehuoltotoimijoiden ja sidosryhmien yhteistoimintaa häiriötilanteessa.

Harjoitus järjestettiin kolmena eri päivänä Lohjan seudulla. Infotilaisuus järjetettiin 4. lokakuuta, varsinainen harjoitus 11. lokakuuta ja palautetilaisuus 19. lokakuuta.

Jätehuollon valmiusharjoitus oli toimialalla Suomen ensimmäinen harjoitus, jossa testattiin viranomaisten, jätehuoltotoimijoiden ja sidosryhmien yhteistoimintaa jätehuoltoon kohdistuvien häiriötilanteiden hallinnassa. Harjoitukseen osallistuivat kunnallinen jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab, Pelastuslaitos, ympäristö- ja terveysviranomaisia sekä muita sidosryhmiä.

Osa harjoitukseen osallistuvista viranomaisista kokoontui samaan tilaan harjoituspäivänä. Ns. peliryhmä koordinoi harjoituksen kulkua konsultin ohjaamana. Harjoituksen ”tarina” oli tapahtumaketju, joka sisälsi monipuolisesti erilaisia jätehuoltoon vaikuttavia häiriötilanteita.

Harjoituksessa hyödynnettiin kriisisimulaattoria, jolla tilannepäivitykset ja uutisartikkelit saadaan välitettyä osallistujille internetin kautta. Harjoituspäivän kuvitteellisiin tapahtumiin kuului muun muassa jatkuvista sateista johtuvia haasteita, kalajalostamolla pilaantunut 70 tonnin kalaerä, pakastebroilerilastissa kaatunut rekka sekä saastunut juomavesi, josta syytettiin väärin perustein jätehuoltoa. Harjoittelijoiden piti pystyä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin, välittää oikeaa tietoa ja torjua huhuja.

Harjoituksen pääjärjestäjinä toimivat Huoltovarmuuskeskus, Jätelaitosyhdistys ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Rosk’n Roll Oy Ab:n edustaja oli aktiivisesti mukana suunnittelussa ja peliryhmässä, mutta ei osallistunut harjoituspäivään harjoittelijana. Peliryhmän ulkopuolisille työntekijöille ja viranomaisille oli täysi yllätys, mitä harjoitus sisälsi.

Huoltovarmuuskeskuksen asettama Jätealan huoltovarmuustoimikunta kokoaa harjoituksesta aineiston, jossa kuvataan harjoituksen toteuttamistapa ja harjoituksesta saatuja keskeisiä tuloksia. Materiaalia on tarkoitus hyödyntää valmiusharjoitustoiminnan kehittämisessä ja suunniteltaessa harjoituksia myös muille jätehuoltoalueille.

– Nyt on harjoiteltu ja opittu. Jätehuollon toimijat reagoivat nopeasti ja täsmällisesti muuttuviin tilanteisiin. Tärkeiksi osa-alueiksi nousi viranomaisten välinen yhteistyö ja sidosryhmien välinen kommunikointi, selvittää harjoitusten johtaja Risto Saarinen SYKE:stä.

Antti Pulkkinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *