Älykäs sähköverkko säästää luontoa ja turvaa energiajärjestelmän vakauden nykyistä paremmin. Se myös mahdollistaa asiakkaan oman energiatuotannon.

 

Älykästä sähköverkkoa (smart grid) on kuvailtu energian internetiksi. Älyverkon avulla energiaa voidaan näet tuottaa, kuluttaa, varastoida ja vaihdella kuin bittejä ikään. Uudenlainen verkko tuokin markkinat, tekniikan ja kuluttajat lähemmäksi toisiaan.
 
Ruotsin älyverkkohankkeesta kertoo Suomen Kiinteistölehti. Verkkoa puuhaavat länsinaapurissa Fortum ja ABB. Ruotsin energiaviranomainen ja teknologiarahoitusorganisaatio Vinnova myönsivät hankkeelle rahoituksen viime lokakuussa.
 
Ensimmäisenä verkko asennettaisiin Norra Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmassa.
 
Uusi järjestelmä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden osallistua nykyistä aktiivisemmin sähkömarkkinoiden toimintaan.
 
– Älykäs verkko mahdollistaa muun muassa asiakkaan oman pienimuotoisen tuotannon, mikä puolestaan voi muuttaa hänen suhtautumistaan energiankäyttöön, sanoo Fortumin tutkimus- ja kehityspäällikkö Tomas Wall.
 
 
Miljoonan tonnin päästövähennykset
 
Etäluettavien sähkömittareiden tarjoaman ajantasaisen kulutustiedon avulla kuluttajien on helppoa tehdä energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Esimerkiksi sähkön hintaa ja hiilidioksidipäästöjä koskevaa tietoa olisi saatavilla tuntitasolla.
 
– Jos Norra Djurgårdsstadenin konseptia sovellettaisiin kaikkiin Ruotsin kotitalouksiin, hiilidioksidipäästöjen määrä vähenisi noin miljoona tonnia vuodessa, Wall arvioi.
 
Tukholman hankkeessa olennaisessa osassa on myös lautta- ja risteilyliikenteen sähköistäminen. Uuden energiajärjestelmän myötä Tukholman satamat voivat tarjota ensimmäisenä maailmassa kaikentyyppisille aluksille pääsyn sähköverkkoon riippumatta sähköstandardista tai verkon taajuudesta.
 
Ensimmäiset älykkään verkon palveluja käyttävät asunnot ovat muuttovalmiita vuonna 2013.
 
 
Älykäs sähköverkko turvaa energiajärjestelmän vakauden
 
Älykäs sähköverkko on ratkaisevassa asemassa Ruotsin kunnianhimoisten energiatehokkuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa sekä pienimuotoisen hajautetun tuotannon verkkoon liittämisessä. Ruotsin tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa 25 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä, mikä edellyttää hajautetun pientuotannon nopeaa laajentamista.
 
Älykkäät sähköverkot turvaavat energiajärjestelmän vakauden, kun olosuhteista riippuvan uusiutuvan tuotannon, kuten tuulivoiman osuus verkossa kasvaa. Älykäs tekniikka vähentää myös keskeytysten määrää ja kestoa verkossa sekä mahdollistaa verkkokapasiteetin tehokkaamman hyödyntämisen parantuvan tiedonsaannin ja kehittyneen verkon ohjauksen ansiosta.
 
(KL / Antti Pulkkinen)

 

 

 

 

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *