Tekes ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu selvittävät millaisia uudistuksia Tekesin rahoittamat maankäytön suunnitteluun liittyvät hankkeet ovat saaneet aikaan kiinteistö- ja rakennusalalla ja mihin pitäisi keskittyä jatkossa.

 
Tavoitteena on yhdistää kunnissa ja tutkimuslaitoksissa alkanut kehitystyö ja linkittää syntyneet työkalut maankäytön prosesseihin.
 
Tekes on rahoittanut vuonna 2007 alkaneessa Kestävä yhdyskunta -ohjelmassa noin 25 kuntien, tutkimuslaitosten tai yritysten projektia, jotka liittyvät tavalla tai toisella maankäytön suunnitteluun. Ala hakee selvästi uudenlaista toimintatapaa ja tähän mennessä aikaan saatua tietoa ja kokemusta halutaan levittää laajasti hyödynnettäväksi.
 
Tekesin ja Aalto-yliopiston touko-kesäkuussa toteuttamat työpajat toimivat tiedonvaihtofoorumeina kunnallisille päättäjille, suunnittelijoille, perustajaurakoitsijoille ja tutkijoille.
 
Ensimmäisessä, 10.5. järjestetyssä työpajassa keskityttiin kestävän yhdyskunnan malleihin, työkaluihin ja mittareihin. Maankäytön suunnitteluun on jo olemassa käyttökelpoisia menetelmiä ja näihin liittyvää kehitystyötä tehdään aktiivisesti sekä Suomessa että maailmalla.
 
”Mittareilla ei voida tehdä arvovalintoja. Suunnittelussa ja päätöksenteossa joudutaan jatkuvasti ottamaan kantaa yhteismitattomiin asioihin. Siksi on tärkeää, että kovien ekologisten ja taloudellisten tekijöiden rinnalla on mukana myös ihmislähtöisiä ’mittareita’. Ihmisten käyttäytyminen, kokemukset ja arvostukset viime kädessä ratkaisevat yhdyskuntien tulevaisuuden”, kiteyttää opettava tutkija, TkT Aija Staffans Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselta ensimmäisen työpajan antia.
 
”Kun tavoite kestävästä yhdyskunnasta on kaukana, pitää maali kuvata mahdollisimman tarkkaan. Visiotyöhön panostaminen maankäytön suunnittelussa on äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun tavoitellaan kestävyyttä, joka on tavoitteena erittäin laaja”, korostaa Staffans.
 
Maankäytön suunnitteluun liittyvien työvälineiden on oltava yksinkertaisia ja niiden on tuettava päätöksentekoa. Mittareiden on lisäksi oltava päivitettävissä esimerkiksi päästötavoitteiden tai rakentamismääräysten kehittyessä.
 
Vuorovaikutteisuutta kaupunkisuunnitteluun
Työpajaan osallistunut asiantuntijajoukko oli yhtä mieltä siitä, että kaupunkisuunnittelua tulisi uudistaa siten, että jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa useilla eri tahoilla on mahdollisuus osallistua työhön. Asiantuntijayhteistyö ja vuorovaikutteisuus ovat tärkeitä hyvän maankäytön suunnittelun ominaispiirteitä.
 
”Tekes suuntaa kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmaa yksittäisistä tiloista ja rakennuksista yhdyskuntatason palveluihin. Maankäyttöön liittyvillä ratkaisuilla eli työpaikkojen, asuntojen ja palveluiden sijoittumisella on merkittävä vaikutus tulevaisuuden yhdyskuntien elinvoimaisuuteen, kestävyyteen, liikkumistarpeeseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin”, toteaa Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen.
 
Seuraava maankäytön suunnitteluun liittyvä työpaja järjestetään 25.5. ja siinä keskitytään aluekehittämisen uusiin toimintamalleihin ja kaavoitukseen. Energiatehokas yhdyskunta ja maankäytön suunnittelu on puntarissa 9.6. pidettävässä työpajassa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *