Porvoon Länsirannan gobo-väyläopasteet sekä kaiutinjärjestelmä, josta voi kuunnella ääniteosta. (Kuva: Reija Pasanen)

Porvoon kaupungin tavoitteena on kehittää Länsirannan aluetta monipuolisena virkistys- ja asuinalueena sekä muodostaa merkittävä vetovoimakohde, jossa taiteella ja kulttuurilla on erityinen asema. Uuden rantaraitin myötä Länsiranta liittyy Porvoon keskusta-alueeseen tuoden palvelut ja asuinalueet lähemmäksi toisiaan.

Porvoon Länsirannan puistoalueiden rakennushanke koostuu neljästä aluekokonaisuudesta, johon kuuluvat Aleksinpuisto, Taidetehtaan rantapuisto, uusi vierasvenesatama ja Kokon rantapuisto. Rakenteilla olevat Aleksinpuisto ja Taidetehtaan rantapuisto valmistuvat kesän 2022 aikana ja mahdollisia palveluita, kuten kahvila ja ravintola, saadaan alueelle vielä myöhemmin.

Porvoo on ollut mukana kansainvälisessä LUCIA-hankkeessa, jonka aikana Porvoonjoen rannalle toteutetaan noin kilometrin mittainen älykkäästi ja energiatehokkaasti valaistu jalankulku- ja pyöräilyväylä. LUCIA-hanketta on rahoittanut Interreg Baltic Sea Reagion -rahoitusohjelma, jonka tarkoitus on tuottaa uusinta tietoa kaupunkivalaistuksen energiatehokkaista ratkaisuista Itämeren piirissä.

Elämyksellinen ja monipuolisesti kaikkia käyttäjiään palveleva Länsiranta

Älykkään valaistuksen avulla varmistetaan alueen hyvä saavutettavuus kaikille käyttäjäryhmille sekä lisätään alueen viihtyisyyttä myös pimeän aikaan. Valaistuksen lisäksi rantaraitin valaistusverkko mahdollistaa muita palveluja, kuten äänimajakat, jotka toimivat ääniopasteena näkövammaisille. Mobiiliapplikaation signaali käynnistää joka toiseen valaisinpylvääseen asennetun äänimajakan yksi kerrallaan, eli ns. hiljainen äänimajakka toimii vain silloin, kun käyttäjä sitä tarvitsee.

Äänimajakan ohjaavaksi ääneksi valikoitui satakielen laulua, joka on muokattu soimaan väärinpäin, jotta linnut eivät häiriintyisi äänestä. Lisäksi äänimajakkaan voidaan liittää puhuttua reittiopastusta esimerkiksi risteysalueille. Vastaavia älykkäitä äänimajakoita ei ole aikaisemmin Suomessa hyödynnetty kulkuväylillä, joten ääniopastamisen jatkokehityksen vuoksi on tärkeää saada palautetta ja kokemuksia alueen käyttäjiltä.

Ääniopastuksen lisäksi Länsirannan älykkään valaistuksen konseptiin kuuluu eri alueille suunnattuja muita palveluja, kuten kaiutinjärjestelmä, gobo-väyläopasteet sekä aurinkopaneelilla varustettu valaisinpylväs, jossa on langattomat mobiililaitteen latauspiteet. Lisäksi suunnitelmakonsepti on luonut puitteet alueen kehittämiselle erilaisille tapahtumien ja taiteen tarpeille.

Länsirannalla nähdään ja kuullaan erilaista taidetta

Valaisinpylväiden kaiuttimet palvelevat äänentoistojärjestelmänä tapahtumissa, lisäksi niitä hyödynnetään ääniteoksessa, joka toteutetaan yhteistyössä kamariorkesteri Avanti!:n kanssa. Ääniteos liitetään rantaraitin kaiutinjärjestelmään siten, että teos soi muutaman kerran päivässä automaattisesti, lisäksi sen voi aktivoida päälle painonapin avulla.

Taidetehdasta vastapäätä sijaitsevan bussipysäkin yhteyteen on toteutettu taiteilija Petri Hytösen ”Värijuhlat”-teos, jonka valaistuksen ohjaus on mukana Länsirannan valaistusjärjestelmässä. Taidepysäkki integroituu Läntisen Aleksanterinkadun suuntaisen uuden asuintalon julkisivuun ja toimii samalla bussipysäkin odotusalueena.

Tulevaisuudessa alueelle toteutetaan useita pienempiä teoksia Länsirannan taideohjelman mukaisesti. Ensimmäisessä rakentamisen vaiheessa toteutetaan 3-4 teosta vuoteen 2025 mennessä.

Petri Hytösen ”Värijuhlat”-teos, jonka valaistuksen ohjaus on mukana Länsirannan valaistusjärjestelmässä. (Kuva: Mikko Pekonen)

Suunnittelu ja toteuttaminen on tehty moniammatillisessa yhteistyössä

Länsirannan vaativat olosuhteet sekä uuden teknologian hyödyntäminen ovat edellyttäneet tiivistä yhteistyötä eri osapuolten kesken sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Porvoon kaupungin kuntatekniikan työryhmä oli vastuussa kohteen toteutuksesta sekä alueen puistosuunnittelusta. Työryhmä teki hankkeen aikana myös tiivistä yhteistyötä muiden Porvoon kaupungin toimialojen kanssa. Länsirannan uuden virkistysalueen valaistus- ja sähkösuunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy. Valaistuksen toimivuudesta ja huollosta vastaavat Porvoon Energia ja Porvoon Sähköverkko.

Valaistusverkko toimii alustana tulevaisuuden Smart City -kehitykselle

Kaupungin ulkovalaistusverkkoa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa Smart City -kehityksessä yhdessä IoT-alustan kanssa. IoT-alustan avulla voidaan automatisoida toimintoja, ennakoida kunnossapidon tarpeita ja saada tarkempaa tietoa suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tueksi.

Älykkäissä kaupungeissa teknologian avulla mahdollistetaan asukkaille ja muille toimijoille elämisen laatua ja hyvinvointia parantavia sekä ajanhallintaa tehostavia ratkaisuja, luodaan yritykselle suotuisia liiketoimintaympäristöjä ja varmistetaan kaupungin tuottamien palvelujen tuotannon sujuvuus, tehokkuus ja saavutettavuus. Smart Cityn ytimessä on kestävän kehityksen ajatus, jota tavoitellaan mm. resurssien käyttöä tehostamalla sekä asumisen ja liikkumisen toimintojen optimoinnilla.

Tutustu Länsirannan rantaraitin suunnitteluun tästä

Lisätietoa Porvoon Länsirannan LUCIA-hankkeesta täältä