Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Sijaintitietopalvelu on uusi keskitetty tietopiste, josta on mahdollista saada tarkkaa ja ajantasaista tietoa maanalaisten infraverkkojen sijainnista, koko Suomen alueelta. Sijaintitietopalvelu otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2024 ja 2025. Palvelu on kaikille käyttäjille maksuton.

Palvelu auttaa ehkäisemään kaapelivaurioita, sähkökatkoksia ja tietoliikennehäiriöitä

Nykyisin maanalaisen infrastruktuurin sijaintitiedot ovat hajallaan useassa eri palvelussa ja maanrakennustyötä tekevä voi harvoin olla täysin varma, onko hänellä käytössään ajantasainen tieto kaapeleiden, putkien ja muiden verkkokomponenttien sijainnista. Tämä tuo lisätyötä kaivuuyrittäjille. Riskinä on kaapelivaurio, joka voi pahimmillaan johtaa laajoihin katkoksiin sähkönjakelussa tai tietoliikenteessä.

Traficomin Sijaintitietopalvelusta voi tietoturvallisella ja helpolla tavalla tehdä sijaintiselvityksiä esimerkiksi maanrakennustyön tai verkon suunnittelun tarpeisiin sekä välittää niin kutsuttuja näyttöpyyntöjä niistä vastaaville toimijoille.

Kunnat hyötyvät palvelusta, koska johtojen sijaintiselvityksiä tarvittaessa tietoa ei enää kysytä asianomaisesta kunnasta, vaan tarvittava tieto löytyy valtakunnallisesta Sijaintitietopalvelusta.

Kunnat pääsevät testaamaan Sijaintitietopalvelua ensimmäisten joukossa


Sijaintitietopalvelu avataan verkkotoimijoille palvelun testaamista ja tutustumista varten alkukesästä 2024. Myös kunnat ovat verkkotoimijoita. Testausjakson tarkemman aloitusajankohdan ilmoitamme verkkosivuillamme sijaintitietopalvelu.fi. Jakson aikana toimijat voivat rekisteröityä palvelun käyttäjiksi ja kokeilla verkkotietojensa toimittamista.

Sijaintietopalvelun varsinainen tuotantokäyttö ja verkkotietojen toimittaminen alkaa syksyllä 2024 ja tiedot verkoista tulee toimittaa palveluun vuoden loppuun mennessä.

Vuonna 2025 palvelu avataan verkkojen sijaintitietoa tarvitseville toimijoille sijaintiselvitysten tekemiseen. Tällöin verkonrakentajat, kaivuu-urakoitsijat, verkkojen suunnittelijat ja esimerkiksi omakotitalorakentajat voivat tehdä sijaintiselvityksiä eli hakea palvelusta infraverkkojen sijaintietoja.

Toimitathan verkkotiedot ajoissa – rajapintayhteys on tehokkain


Niin suurten kuin pienempienkin verkkotoimijoiden pitää toimittaa verkkotietonsa Sijaintitietopalveluun. Poikkeuksena ovat kooltaan hyvin pienet toimijat, joilla velvoitetta ei ole. Joka tapauksessa kaikki palveluun tuotu tieto on arvokasta, koska sen avulla voidaan ehkäistä kaivuuvahinkoja.

Sähköinen rajapintayhteys on tehokkain tapa toimittaa tiedot. Rajapinnan kautta on mahdollista toimittaa kaiken kokoisia verkkoaineistoja verkkotoimijan tai verkkotietopalveluntarjoajan tietojärjestelmästä suoraan Sijaintitietopalveluun – automaattisesti ja turvallisesti. Näin palvelussa olevat verkkotiedot pysyvät ajantasaisina ja tietoja tarvitsevat hyötyvät niistä parhaiten.

Rekisteröitynyt verkkotoimija määrittelee IP-osoitteen ja hakee Sijaintitietopalvelusta API-avaimen. Näillä tiedoilla avataan rajapintayhteys omaan verkkotietojärjestelmään. Rajapintayhteyden kautta siirtyy verkkokomponenttien sijainti- ja ominaisuustiedot. Tietojen muoto ja sisältö on määritelty tarkemmin Traficomin määräyksessä M71.

Jos verkkotoimijalla ei ole käytettävissä rajapintayhteyttä, yksittäisten pienten verkkojen tiedot voi toimittaa myös Sijaintitietopalvelun piirtotyökalun avulla. Tiedot piirretään karttapohjalle käsin tai syötetään koordinaattien avulla. Samassa yhteydessä verkkokomponenteista syötetään vaaditut ominaisuustiedot.

Verkkotiedot pitää toimittaa Sijaintitietopalveluun vuoden 2024 loppuun mennessä. Palvelun käyttöön kannattaa perehtyä hyvissä ajoin heti, kun palvelun testausjakso alkukesällä alkaa. Näin etenkin verkkotietojen toimittaminen sujuvoituu, kun palvelun varsinainen tuotantokäyttö loppuvuodesta alkaa.

Kunnilla on suuri vastuu Sijaintitietopalvelun verkkotiedoista


Kunnat, kaupungit ja kuntaomisteiset yritykset omistavat tai hallinnoivat merkittävää osaa Suomen maanalaisesta infraverkosta. Siksi kunnilla ja kaupungeilla on suuri vastuu Sijaintitietopalveluun toimitettavien verkkotietojen laadusta ja ajantasaisuudesta.

Kunnissa ja kaupungeissa on nyt aika kartoittaa kunnallisen infratiedon tilanne ja selvittää:

– Ovatko kaikki infraverkot ja niiden sijaintietiedot dokumentoitu sähköiseen muotoon?
– Ovatko tiedot ajantasaisia, kattavia ja tarkkuudeltaan määräyksen 71 mukaisia?
– Kuinka verkkotiedot toimitetaan Sijaintitietopalveluun?
– Vaatiiko tietojen toimittaminen lisäresursseja tai uutta teknistä toteutusta omiin tietojärjestelmiin?
– Miten mahdollisista ulkoistetuista verkkotietojärjestelmistä saadaan tiedot siirrettyä?

Tavoitteenamme on, että vuonna 2025 Sijaintitietopalvelu sisältää kattavat ja ajantasaiset tiedot, kun palvelu avataan sijaintiselvitysten tekemiselle. Kaivuuvahinkojen riskit kasvavat ja uusien verkkojen suunnittelutyö vaikeutuu, jos verkkotiedot ovat puutteellisia.

On erittäin tärkeää, että myös kunnat verkkotoimijana noudattavat verkkotietojen toimitusvelvoitetta ja määräaikaa.

Autamme ja tuemme mielellämme palvelun käytössä. Lisätietoa Sijaintitietopalvelusta on saatavilla verkkosivullamme. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä meihin myös sähköpostitse sijaintitietopalvelu@traficom.fi.

 

Muistilista kuntatekniikan toimijoille Sijaintitietopalvelun käyttöönottoon

 1. Määritä Suomi.fi-valtuudet
  • Selvitä vastuuhenkilöt, joilla on oikeus toimia kunnan tai muun organisaation nimissä.
  • Kunta voi valtuuttaa henkilöitä toimimaan puolestaan Suomi.fi-palvelussa määritellyn valtuuden avulla. Tarkemmat ohjeet saat fi:stä.
 2. Tee rekisteröitymishakemus Sijaintitietopalveluun ja ilmoita palvelussa pyydetyt tiedot.
 3. Kun rekisteröityminen on hyväksytty voit alkaa käyttämään palvelua.
 4. Testaa ja varmista, että
  • valtuudet toimivat
  • rajapintayhteys toimii suuria verkkoaineistoja toimitettaessa.
 5. Jos toimitat pieniä verkkotietoaineistoja, tutustu Sijaintietopalvelun piirtotyökalun käyttöön.
 6. Toimita ajantasaiset verkkotiedot Sijaintitietopalveluun viimeistään 31.12.2024.

 

Blogin kirjoittaja on Tapio Oikarainen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@traficom.fi, puhelin +358295347313