Oulunkylään on noussut Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman uusi kohde nimeltään Elävä talo. (Kuva Tiia Ettala)

Helsingin Oulunkylään on noussut kaksi uutta Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hanketta, Helsingin kaupunki tiedottaa. Kehittyvä kerrostalo on Helsingin kaupungin oma ohjelma, jolla pyritään kehittämään kerrostaloasumisen laatua ja luomaan kerrostalotuotantoon poikkeuksellisia edelläkävijähankkeita.

Oulunkylässä Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kohteita yhdistää kestävä rakentaminen, ja rakentamisessa on otettu huomioon asukkaiden näkökulma.

Elävä talo elää ajassa tarpeiden mukaan

Elävä talo -niminen Kehittyvä kerrostalo -hanke valmistuu Oulunkylään Käskynhaltijantielle kesäkuussa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan kesäkuun lopussa. Kohteessa on 47 vuokra-asuntoa, ja mahdollisuus tulevaisuudessa jopa 57 asuntoon.

Elävässä talossa tavoitteena on ollut rakentaa kerrostalo, joka tilojensa puolesta kestää aikaa sekä palvelee asukkaiden muuttuvia ja omaehtoisia tarpeita. Elävässä talossa asuntojen koot ja niiden tilaratkaisut ovat helposti muunneltavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Asuntojakaumaa ja tilaratkaisuja ei missään vaiheessa sidota lopullisesti kiinni tiettyihin asuntokokoihin ja käyttötapoihin.

Asunnot koostuvat omalla sisäänkäynnillä varustetuista tilayksiköistä, joita voi yhdistellä ja eriyttää erilaisiksi ja eri kokoisiksi asunnoiksi. Elävän talon asukkaita palveleva tilankäytön moninaisuus on saatu aikaiseksi uudella patentoidulla rakennusjärjestelmällä, jossa talotekniikka ja rakennuksen kantavat rakenteet on yhdistetty uudella tavalla. Järjestelmä ei sido ulkoarkkitehtuuria ja tilasuunnittelua.

Elävä talo on Arkta Reponen Oy:n Suomen Keskuskodit Oy:lle toteuttama kohde, jonka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy.

Elävässä talossa asuntojen koot ja niiden tilaratkaisut ovat helposti muunneltavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan. (Kuva Tiia Ettala)

 

”Vanhanajan kerrostalo” on tässä ajassa uutta ja poikkeaa valtavirrasta

Kestävä kerrostalo -niminen Kehittyvä kerrostalo -hanke valmistui Oulunkylään Käskynhaltijantielle maaliskuussa, ja asukkaat pääsivät muuttamaan maaliskuun lopussa.

Kestävässä kerrostalossa on hyödynnetty vuosisatojen kuluessa kestäviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Lopputuloksena on sekä energiatehokas että kestävä, terveellinen ja viihtyisä kerrostalo. Kestävä kerrostalo -hankkeessa on käytetty valikoituja massiivirakentamisen ratkaisuja sekä luonnollisia, muovittomia rakennusmateriaaleja yhdessä uusimman tekniikan ja raikkaan modernin arkkitehtuurin kanssa.

Teknisinä ja arkkitehtonisina ratkaisuina on tutkittu massiivitiilirungon sekä painovoimaisen ilmanvaihdon mahdollisuuksia uudisasuntorakentamisessa. Massiivikivirakentaminen on kosteusteknisesti varma ratkaisu, joka mahdollistaa rakennukselle myös omaleimaisen ja kestävän luonteen.

Kestävä kerrostalo on Kestävät Kodit Oy:n toteuttama kohde, jonka on suunnitellut Avarrus Arkkitehdit Oy. Kohteessa on 29 omistusasuntoa.

Kestävässä kerrostalossa on hyödynnetty vuosisatojen kuluessa kestäviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. (Kuva: Tuomas Uusheimo)

 

Lisää Kehittyvä kerrostalo -kohteita tulossa Oulunkylään

Elävän talon ja Kestävän kerrostalon lisäksi Oulunkylään on suunnitteilla kaksi muuta Kehittyvä kerrostalo -hanketta.

Samaan kortteliin on tulossa Tulevaisuuden puukerrostalo -kohde, jossa tavoitteena on rakentaa kolme rakenteeltaan erilaista kerrostaloa: massiivipuurunkoinen kerrostalo, hybridirunkoinen kerrostalo (betoni ja massiivipuu) ja hybridirunkoinen kerrostalo (betoni ja puurankarunkoiset elementit). Tavoitteena on selvittää puun käytön merkitystä asunnon hankintapäätöksessä ja muita puun vetovoimatekijöitä asuntorakentamisessa sekä kehittää puurakentamista liiketaloudellisesta näkökulmasta. 

Toinen suunnitteilla oleva hanke on Hirsikerrostalo. Hankkeessa tutkitaan uudenlaista, arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ja modernia hybridirakenteista hirsikerrostaloa, joka sopii Helsingin uusien ja vanhojen alueiden kaupunkikuvaan. Hanke kehittää ja monipuolistaa nykyistä puukerrostalon imagoa.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma kehittää kerrostaloasumisen laatua

Kehittyvä kerrostalo on Helsingin kaupungin oma ohjelma, jolla pyritään kehittämään kerrostaloasumisen laatua ja luomaan kerrostalotuotantoon poikkeuksellisia edelläkävijähankkeita. Ohjelma vastaa kerrostalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin teknisiin, toiminnallisiin, esteettisiin, sosiaalisiin, asuntopoliittisiin ja rakentamisprosessin kehittämistarpeisiin.

Ohjelma tarjoaa rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada kaupungin asiantuntijoiden tukea kehitystyöhön. Asukkaille ohjelma tarkoittaa uusia asumisen vaihtoehtoja ja esimerkkejä kerrostaloasumisen laadun parantamiseen.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma on perustettu vuonna 2009 ja siinä on tähän mennessä ollut mukana yli neljäkymmentä hanketta. Kehittyvä kerrostalo -ohjelma järjestää vuosittain tonttihaun.

Lisätietoja Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *