Puhtaan kaasun käyttö liikennepolttoaineena fossiilisten sijaan on yksi tapa edistää vihreää siirtymää. (Kuva Timo Kuukkanen)

Gasgrid ja Nordic Ren-Gas ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa valmistellaan neljän uuden synteettisen ja uusituvan kaasun eli e-metaanin tuotantolaitoksen liityntää Suomen kaasujärjestelmään, Gasgrid kertoo tiedotteessaan.

Ren-Gas suunnittelee laitosten rakentamista Gasgridin siirtoverkon varrelle Lahteen, Kotkaan, Keravalle ja Tampereelle. Toteutuessaan laitokset kasvattavat uusiutuvien kaasujen saatavuutta Suomessa yli kymmenkertaiseksi nykytasoon verrattuna. Laitokset luovat siten kaasumarkkinan asiakkaille tehokkaan vaihtoehdon edistää omia ympäristötavoitteitaan olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen.

Ren-Gasin uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkostossa syntyvällä puhtaalla polttoaineella tavoitellaan liikenteen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin vähennystä yli miljoona tonnia vuodessa. Energialähteenä e-metaanin tuotannossa toimii kotimainen tuulivoima.

– Olemme äärimmäisen iloisia päästessämme edistämään yhteiskuntamme hiilineutraaliustavoitteita yhteistyössä Ren-Gasin puhtaan energian ammattilaisten kanssa. Ren-Gasin hankkeet luovat toteutuessaan mittavaa lisäarvoa Suomen kaasu- ja energiamarkkinoille ja ovat mainio esimerkki siitä, miten siirtoverkkomme ja palvelumme muodostavat monipuolisen ja joustavan energiajärjestelmän asiakkaamme tueksi. Yhteistyön myötä edistämme strategiamme mukaisesti puhtaiden kaasujen markkinoita ja joustavan monikaasualustan kehittämistyötä, sekä rakennamme perustaa vetytaloudelle samalla kansallista energiaturvallisuuttamme vahvistaen, toteaa Gasgridin siirtoalustasta vastaava johtaja Janne Grönlund.

– Visiomme mukaan infrastruktuurissamme siirretään tulevaisuudessa puhtaita kaasuja, kuten uusiutuvista energialähteistä tuotettuja synteettisiä kaasuja, biokaasua ja vetyä. Siirtoverkko voi toimia myös varastona monimuotoisille kaasuille, Janne täydentää.

– Olemassa oleva kaasuinfrastruktuuri mahdollistaa uusiutuvalle e-metaanille tehokkaan ja joustavan jakelun niin kotimaisille kuin muille eurooppalaisille asiakkaille. Uusiutuvien kaasupolttoaineiden kysyntä on jo nyt suurta ja tulee kasvamaan Euroopassa merkittävästi. Gasgridin kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa nykyisen infrastruktuurin tehokkaan hyödyntämisen, joka nopeuttaa kustannustehokasta vihreää siirtymää koko Euroopan laajuisesti, kommentoi Ren-Gasin hankekehitysjohtaja Lauri Puro.

Ren-Gas on johtava suomalainen hankekehittäjä, joka keskittyy uusiutuvan e-metaanin valmistukseen. Ren-Gasilla on kuuden hankkeen portfolio, josta ensimmäisen laitoksen rakentaminen Tampereelle on tarkoitus aloittaa vuonna 2024, ja e-metaanin tuotanto vuonna 2027. Ren-Gasin hankkeet tulevat tuottamaan merkittävän määrän puhtaita kaasupolttoaineita suomalaisen ja laajemmin eurooppalaisen liikenteen ja teollisuuden päästöjen vähentämiseksi. Ren-Gasin toimintamallissa hyödynnetään laajamittaisesti sektori-integraatiota sekä olemassa olevaa infrastruktuuria, mikä mahdollistaa kilpailukykyisen uusiutuvan polttoaineen valmistuksen sekä päästöjen alentamisen jo tänään.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *