Helsingin ja Espoon alueilla liikennöivän pikaratikka 15:n kulku aiheuttaa paikoin kiskojen kirskuntaa. (Kuva Aarni Salomaa)

Kaupunkiliikenne Oy on saamansa palautteen ja tekemiensä mittausten perusteella todennut, että joissakin kohteissa pikaratikka 15 reitin varrella pikaratikan tuottama ääni on poikkeuksellisen kova.

Koettuun meluongelmaan tullaan puuttumaan ja sitä pyritään ratkaisemaan useiden toimenpiteiden kautta, joista yksi on systemaattinen kiskojen rasvauksen tehostaminen ongelmakohdissa sekä automaattirasvauslaitteiden asennus.

– Olemme mitanneet äänitasoja esimerkiksi Helsingissä Oulunkylän aseman seudulla ja Maunulassa sekä Espoossa Leppävaarassa, Laajalahdessa ja Otaniemessä, sillä näiltä alueilta olemme saaneet asiasta eniten asiakaspalautetta, kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikön johtaja Artturi Lähdetie.

Meluun vaikuttaa useita eri tekijöitä, joiden vaikutusta pyritään selvittämään. Kevään aikana tehdään tarkempia äänimittauksia, analysoidaan mittaustulokset, ja ongelmalle pyritään löytämään juurisyy. Tätä kautta löydetään vaikuttavat meluntorjuntakeinot.

Välittöminä toimenpiteinä Kaupunkiliikenne on lisännyt kaarteiden rasvausta etenkin kuivalla säällä. Rataan tullaan myös lisäämään automaattirasvauslaitteita pahimpiin ongelmakohtiin. Ensimmäiset rasvauslaitteet asennetaan kevään kuluessa Oulunkylään Maaherrantien kaarteeseen. Lisää laitteita saadaan myöhemmin kesällä.

Raitiovaunun liikkuessa ääntä aiheutuu eniten jyrkissä kaarteissa kiskon ja pyörän rajapinnassa. Myös raitiovaunun nopeuden laskeminen erityisesti kaarteissa vähentää äänen syntymistä, ja Kaupunkiliikenteen kuljettajat tulevatkin jatkossa huomioimaan myös ajonopeudet yhtenä melua vähentävänä toimenpiteenä. 

Loppukesästä radalle tehdään lisäksi hionta, joka myös pienentää melua. Samoin tutkimme vaunun pyörien kulumisen sekä ylipäätään pyöräprofiilin vaikutusta meluun. 

– Vaikka raitioliikenteeseen aina kuuluu jonkin verran ääntä, ymmärrämme, että paikoin pikaratikan ääni on ollut poikkeuksellisen kova. Teemme Kaupunkiliikenteellä kaikkemme, että tilannetta saataisiin korjattua, sanoo Lähdetie.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *