Joensuu laati ilmastonmuutoksen varalle sopeutumissuunnitelman, joka muuttaa kaupungin toimintatapoja. (Kuva Lev Karavanov)

Ilmastonmuutos aiheuttaa väistämättä muutoksia ympäristössämme. Joensuun kaupunki on päättänyt reagoida ilmastonmuutoksen vaikutuksiin toiminnassaan laatimalla suunnitelman ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, Joensuun kaupunki kertoo tiedotteessaan. Suunnitelma on tiettävästi ensimmäinen maakunnassa. 

Sopeutumissuunnitelma pohjaa riskikartoitukseen, jossa on tunnistettu Joensuun aluetta merkittävimmin uhkaavat ilmastonmuutoksen riskit. Nämä ovat lämpötilan muutoksiin, sateisiin ja tulvavesiin sekä ekosysteemiin, luonnon monimuotoisuuteen, tauteihin ja tuholaisiin liittyvät riskit. 

Uudessa suunnitelmassa on asetettu toimenpiteet, joilla kaupunki voi riskeihin varautua ja reagoida. Esimerkiksi kuumuusjaksot lisääntyvät tulevaisuudessa. Kaupunki pyrkii huomioimaan tämän rakentaessaan ja korjatessaan kuumuudelle herkkiä kohteita, kuten päiväkoteja ja kouluja. 

– Lisääntyvät sademäärät voivat vaikeuttaa sadevesien hallintaa kaupunkialueilla. Siksi esimerkiksi pihojen rakentamisessa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan läpäiseviä materiaaleja, jolloin sadevesi pääsee imeytymään maahan eivätkä viemärit kuormitu liiaksi. Sadevesiä voidaan myös ohjata viheralueille imeytettäväksi, kaupungin ilmastokoordinaattori Tuuli Hyppänen kommentoi.

– Viime aikoina varautuminen ollut paljon pinnalla. Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten sademäärien kasvuun ja sään ääri-ilmiöihin, on osa varautumistyötä. Ilmastonmuutos on ollut esillä kaupungin varautumistyössä jo vuodesta 2015 lähtien, kommentoi kaupungin valmius- ja turvallisuuspäällikkö Ville Leinonen.

Sopeutumisen huomioiminen muuttaa Joensuun kaupungilla tapaa tehdä ilmastotyötä, summaa Hyppänen.

– Edelleen tärkeintä on hillitä ilmastopäästöjä, mutta ilmasto- ja ympäristöolosuhteiden muuttumiseen täytyy sopeutua ja varautua. Emme ainoastaan pyri kehittämään toimintaa vähäpäästöisemmäksi, vaan yritämme reagoida myös konkreettisiin muutoksiin, joita ilmastomuutos aiheuttaa, Hyppänen kommentoi. 

Jatkossa Joensuussa sopeutumissuunnitelma on tarkoitus sisällyttää kaupungin ilmasto-ohjelmaan. Kansallisesti sopeutumistyötä ohjaa Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030, jota koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. 

Joensuun ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaan pääsee tutustumaan osoitteessa climatejoensuu.fi. Tässä suora linkki suunnitelmaan.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *