Espoon keskus on yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta. Se kytkeytyminen muuhun kaupunkiin on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi yleiskaavatyössä ratkaistavaksi asiaksi. (Kuva Suomen Ilmakuva Oy)

Espoo ryhtyy valmistelemaan vuoteen 2060 ulottuvaa yleiskaavaa, Espoon kaupunki kertoo. Yleiskaava kokoaa ensimmäistä kertaa 2000-luvulla koko Espoon maankäytön kehityksen suuntaviivat samalle kaavakartalle. Yleiskaavaluonnos on keskustelunavaus kaupungin kehityksestä tulevina vuosikymmeninä. Keskustelu käynnistyy kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 28.2.2024. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaava on koko kaupungin maankäyttöä koskeva yleispiirteinen suunnitelma, joka tähtää vuoteen 2060. Espoo on kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti ja kasvun odotetaan jatkuvan. Väestönkasvun lisäksi muun muassa ilmastonmuutos, liikenteen murros ja digitalisaatio muuttavat kaupunkia. Yleiskaavan avulla kaupunki ennakoi ja varautuu tuleviin muutoksiin, jotta kasvua voidaan ohjata hallitusti ja suunnitelmallisesti.

Yleiskaavaratkaisun perustan muodostavat nykyiset viisi kaupunkikeskusta ja niitä yhdistävät nykyiset ja uudet raideyhteydet. Kaavaluonnokseen on hahmoteltu kaupungin keskeiset maankäytön kehittymisalueet sekä niitä muuhun kaupunkiin ja seutuun yhdistävä raideverkko. Espoon keskuksen kytkeytyminen muuhun kaupunkiin on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi yleiskaavatyössä ratkaistavaksi asiaksi. Virkistys ja luonnon monimuotoisuus muodostavat raamit kaupungin kehitykselle.

Yleiskaavaluonnos pohjautuu Espoo-tarinaan ja kaupunginhallituksen maaliskuussa 2023 hyväksymiin tavoitteisiin sekä laajoihin selvityksiin ja maankäytön tarkasteluihin.

Asukkaat mukaan suunnitteluun

Yleiskaavaluonnoksen käsittely lähtee liikkeelle kaupunkisuunnittelulautakunnasta, minkä jälkeen kaavaluonnos etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus päättää luonnoksen nähtäville asettamisesta. Sen aikana on asukkailla ja muilla osallisilla mahdollisuus osallistua antamalla kaavaluonnoksesta mielipide. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään useita asukastilaisuuksia.

– Sekä kaupunginhallituksella että kaupunkisuunnittelulautakunnalla on valmiudet viedä kaavaluonnoksen käsittely läpi niin, että kaavaluonnos saadaan nähtäville kevään aikana. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan jäseniä on pidetty ajan tasalla yleiskaavan valmistelutilanteesta, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mervi Katainen.

Kaavaluonnoksen käsittelyn jälkeen alkaa kaavaehdotuksen valmistelu. Yleiskaavaehdotus valmistuu 2025–2026. Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksytään vuonna 2027.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *