Lumen sulamisvesien määrän hallinta ja epäpuhtauksien käsittely ovat yhä tärkeämpiä muuttuvan ilmaston myötä. (Kuva Pekka Rossi)

Hulevesien ja lumen sulamisvesien määrän hallinta ja epäpuhtauksien käsittely ovat kaupungeissa yhä tärkeämpiä muuttuvan ilmaston myötä, Oulun yliopisto kertoo tiedotteessaan. Lumihangista sulavien kylmien kuravesien puhdistamisessa on tärkeää testata uusia ratkaisuja ja luontopohjaisia menetelmiä, jotta hulevesien ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.

Ymmärrys kaupunkien keskusta-alueilla virtaavien vesien laadusta lisääntyy koko ajan. Samalla kasvaa tarve löytää hulevesien käsittelyyn uusia ratkaisuja. Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalla, rakennusten katoilla ja muilla pinnoilla virtaavia vesiä.

Hulevesissä keskeisiä epäpuhtauksia ovat muiden muassa kiintoaineet, ravinteet, metallit, kloridi ja mikromuovi, jotka ovat peräisin esimerkiksi rakennustöistä, piha- ja puistoalueista, rakennusten ja auton materiaalien korroosiosta ja kulumisesta, suolan ja hiekoitushiekan käytöstä, renkaiden kulumisesta ja irtoroskista. Käsittelemättömänä hulevedet voivat aiheuttaa vastaanottavissa vesistöissä muun muassa kiintoaineen kasautumista, haitta-aineiden kertymistä pohjasedimentteihin ja rehevöitymistä.

Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä on käynnistynyt hanke Hule- ja lumivesien yhdistetty hallinta kaupunkiympäristössä: luonnonmukaiset ratkaisut ja mitoituskysymykset (HuHa). Tarkoituksena on selvittää hulevesien laatuun ja määrään liittyviä haasteita.

Laadun osalta tarkastellaan, kuinka valitut luontopohjaiset huleveden käsittelymenetelmät voivat toimia ja puhdistaa hulevesiä sekä lumensulamisvesiä kylmissä olosuhteissa ympäri vuoden. Tällaisia luontopohjaisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi biosuodattimet, puuhakebioreaktorit ja kosteikot.

– Myös kylmissä olosuhteissa veden käsittely olisi hyödyllistä, mutta se on haastavampaa, koska mikrobiologiset prosessit heikkenevät, ja voi olla haasteita rakenteiden jäätymisen kanssa, kertoo yliopistotutkija Heini Postila. Tutkimuksissa on aiemmin selvinnyt, että luontopohjaisilla vesienpuhdistusratkaisuilla on mahdollista poistaa metalleja ja typpeä myös kylmässä.

Riittääkö hulevesiverkostojen kapasiteetti?

– Ilmastonmuutoksen ja lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden myötä sateiden arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Kaupunkivesien määrällisen hallinnan kannalta hulevesiverkostojen kapasiteetin riittävyys on yksi kriittinen tekijä. On tärkeää tunnistaa kaupunkien pullonkauloja, jotka voivat olla riskialueita tulevaisuuden sateissa ja lumen vaihtelevissa sulamisjaksoissa muuttuvien talvien myötä, kertoo apulaisprofessori Pekka Rossi.

Kesäinen rankkasade lähestyy Oulun kaupunkialuetta. (Kuva: Pekka Rossi)

 

– Esimerkiksi Ouluun on viime vuosien aikana osunut useampia tilastollisesti harvinaisempia sadetapahtumia, jotka ovat tuoneet esiin hulevesitulvien vaikutuksia. Nämä tapahtumat eivät tule harvenemaan, Rossi muistuttaa.

HuHa-hankkeessa arvioidaan kriittisesti hulevesien mitoitustietoa, ja kuinka aiemmat laskentaperusteet huomioidaan tulevaisuuden muutoksissa. Tavoitteena on vähentää kalliiksi tulevia kaupunkitulvia. Hankkeessa hyödynnetään mallinnusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten ymmärtämiseksi. Mallinnus auttaa varautumaan paremmin tuleviin vuosikymmeniin ja ymmärtämään paremmin tulvariskejä. 

Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö toteuttaa hanketta Oulun kaupungin alueella. Hanke on alkanut marraskuussa 2023 ja jatkuu lokakuun 2026 loppuun. Kuluvana keväänä hankkeessa käynnistyy vedenlaatujen seuranta.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama Pohjoispohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kautta. Muina rahoittajina ja yhteistyökumppaneina hankkeella ovat Oulun kaupunki, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., AFRY Finland Oy ja Osuuskauppa Arina. Hankkeen mittauksia toteutetaan yhteistyössä Mitta Oy:n kanssa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *