Äänekoskella on liikenteen teemavuosi, jonka tavoitteena on alentaa aluksi raskaan liikenteen päästöjä. (Kuva Mika Nuorva)

Äänekosken kaupungilla on alkanut Resurssiviisas Äänekoski – Vähäpäästöinen tieliikenne, -hanke, jonka tavoitteena on vähentää tieliikenteen alueellisia päästöjä vauhdittamalla vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä, Äänekosken kaupunki kertoo tiedotteessaan. Kaupungissa halutaan myös lisätä tietoisuutta vähäpäästöisen liikenteen merkityksestä.

– Tieliikenteen päästöt ovat Äänekoskellakin yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista. Liikenteen päästöjä vähentävillä toimilla on siis iso merkitys, kun halutaan tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä. Kunnilla on kuitenkin rajalliset resurssit, niin on tärkeää keskittää niitä kaikkein vaikuttavimpiin toimiin. Tämä vuosi tuleekin olemaan meillä teemaltaan Kestävä liikkuminen Äänekoskella, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonenkertoo.

– Merkittävästä teollisuudesta huolimatta Äänekoskella ei juurikaan ole saatavilla uusiutuvia liikennepolttoaineita, eikä paikallinen suppea latausasemaverkosto palvele teollisuuden ja logistiikan tarpeita. Tähän on syytä saada nopeasti muutos ja hankkeen avulla voimme vauhdittaa alueen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä, elinvoimajohtaja Sari Åkerlund sanoo.

Äänekosken kaupunki on saanut Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeelle ympäristöministeriöltä 21 000 euron rahoituksen. Hanke edistää etenkin raskaan liikenteen näkökulmasta biopolttoaineiden ja sähkölatausasemien kehittämistä Äänekoskella. Hanke kestää 15.9.2024 asti, ja sen toteuttaa kaupunki yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa.

– Vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen on tärkeää, jotta vihreän siirtymän palvelut vastaavat käyttäjien todellisiin tarpeisiin, Aino Mensonen Rambollilta toteaa.

Liikenteen päästövähennyksiin tähtäävä työ on erittäin tärkeää, sillä tieliikenne yksinään vastaa yli kolmasosasta Äänekosken alueellisista kasvihuonekaasupäästöistä ja sen osuus kasvaa eniten suhteessa muihin päästölähteisiin. Viime vuosien mittavat teollisuusinvestoinnit Äänekoskella kasvattavat myös alueen liikennemääriä, etenkin raskaan liikenteen osalta.

– Vaikka tämä hanke keskittyykin raskaaseen liikenteeseen, jakeluverkoston monipuolistumisesta hyötyvät myös yksityisautoilijat, Ahonen sanoo.

Raskas liikenne raivaa tietä

Hankkeen tavoitteena on kohtauttaa vähäpäästöisten polttoaineiden osalta kysyntä ja tarjonta vahvistamalla sidosryhmien välistä yhteistyötä. Pääroolissa ovat Äänekosken alueella toimivat yritykset ja toimijat.

Ramboll toteuttaa helmikuun aikana haastattelut alueen merkittäville jakelijoille ja käyttäjille selvittääkseen heidän tarpeitaan ja suunnitelmiaan. Alustavat tulokset saadaan jo maaliskuussa. Haastattelujen jälkeen toukokuussa toimijoille järjestetään työpaja, jossa kohtauttamista tapahtunee konkreettisestikin.

– Tässä muutoksessa ja päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa yritykset ovat avainasemassa. Me Äänekoskella arvostamme yritysten ja muiden sidosryhmien tietoa ja näkemyksiä. Haluamme kuulla yritysten tarpeista tällä alueella, millaisia käyttövoimia täällä liikenteessä halutaan käyttää, millaisia tarpeita nähdään tulevaisuudessa. Näin tänne pystytään tuomaan oikeanlaista polttoainejakelua, Åkerlund sanoo.

Haastatteluihin on valittu Äänekoskella toimivia logistiikaltaan merkittäviä yrityksiä sekä jakeluoperaattoreita.

– Tähän mennessä vastaanotto on ollut erittäin hyvä ja näyttää siltä, että tälle on nyt tarvetta, Åkerlund iloitsee.

Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää alueellisen ja sidosryhmien välisen yhteistyön kehittämisessä sekä kaupunkiorganisaation omien vaikuttamismahdollisuuksien kiteyttämisessä. Hanke tukee myös kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tavoitteita.

– Äänekosken kaupunki itse ei voi olla jakelubisneksessä toimija, mutta kaupunki voi kohtauttaa kysynnän ja tarjonnan ja olla sitä kautta edistämässä asiaa. Samalla saamme ajankohtaista tietoa kaupungin tulevaisuuden päätöksenteon tueksi, mikä edesauttaa konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa, Ahonen kertoo.

Vuoden teema kestävä liikkuminen

Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeen lisäksi kaupungilla on parhaillaan käynnissä biokaasuselvitys, jonka ensimmäisiä tuloksia on jo saatu. Selvitystä on kumppanina tehnyt Envitecpolis Oy.

– Biokaasussa polttoaineena pitäisi olla tuotantoa, ennen kuin jakelu on mahdollista. Selvityksessä onkin kartoitettu biokaasun raaka-ainepohjaa Äänekosken alueella, eli löytyykö täältä tuotanto- ja jakelumahdollisuuksia ja millaista tuotantoa alueelle voisi saada, Sari Åkerlund kertoo.

Lisäksi Äänekoskella on alkamassa toinenkin ilmastoasioihin liittyvä hanke. Äänekosken kaupunki sai KäPy-hankkeelle Traficomin 18 000 euron rahoituksen. Hankkeessa Äänekoskelle laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Ohjelman avulla pyritään parantamaan kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta sekä lisäämään niiden osuutta liikenteestä.

Äänekosken kaupunki on mukana Jyväskylän Linkki -kaupunkiliikennealueessa, mikä tuo jo ensi kesänä kilpailutuksen voittaneet liikennöitsijät Äänekoskelle. Linkki-linja-autot ajavat pääasiassa uusiutuvalla dieselillä (HVO), biokaasulla tai sähköllä, ja elokuusta alkaen myös Äänekoskella pitäisi liikennöidä paikallisliikenteessä puhtaat, energia- ja ympäristöystävälliset linja-autot.

Äänekosken kaupungin koordinoimana sähköautojen latausasemia saadaan tämän vuoden aikana lisää sekä Äänekosken ja Suolahden taajama-alueille. Toiminta tulee operaattoripohjaiseksi, ja kaupungin osuus on toimittaa asemien sähköt ja liittymät. Uudet latausasemat tulevat olemaan operaattorin omaisuutta, mutta ne brändätään Äänekosken kaupungin väreihin.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *