Vety on yksi mahdollisista ratkaisuista vaihtelevasti saatavan tuulivoiman varastoimiseksi. (Kuva Jussi Partanen)

Keski-Suomesta rakentuu vihreän energiantuotannon maakunta, kun Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteinen konsortiohanke sai 1,8 miljoonan euron rahoituksen vaihtoehtoisten energiantuotantotapojen etsintään sekä maakunnan vetyosaamisen esille tuomiseen ja kehittämiseen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu kertoo tiedotteessaan.

Lisäarvoa uusilla vihreillä vetyteknologioilla energiantuotantoon, siirtoon ja hyödyntämiseen (gH2ADDVA) -hankkeessa etsitään puhtaita, ympäristöystävällisiä ja vaihtoehtoisia energian tuotantomuotoja sekä uusia materiaaliteknisiä ratkaisuja edistämään Suomen energiaomavaraisuutta ja taklaamaan energian hinnan nousua.

Keski-Suomi on toistaiseksi loistanut poissaolollaan Suomen vetykartalla. Vetyyn liittyvät kehittämishankkeet ovat keskittyneet Suomen länsi- ja itärajoille. Myös Keski-Suomesta löytyy vetyosaamista, mutta sitä ei ole koottu keskitetysti yhteen.

– Rahoitus mahdollistaa meille keskisuomalaisen vetyteknologiaosaamisen sekä sen käyttö- ja hyödyntämismahdollisuuksien kokoamisen lisäksi uusien toimintatapojen luomisen vetyä hyödyntävien yritysten, yhteisöjen ja korkeakoulujen välille. Selvitämme myös elektrolyysivedyn taloudellista kannattavuutta verrattuna muihin vedyn tuotantomenetelmiin, kuten biomassapohjaiseen vetyyn, kertoo projektipäällikkö Kati Valpe-Ojala Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Tutkimus luo pohjaa aivan uudenlaiselle liiketoimintakonseptille, joka yhdistää niin tuulivoimalat, vedyn tuotannon kuin peltobiomassaan perustuvan biokaasutuotannon. Samalla edistetään vedyn tuotannon menetelmiä, vedyn varastointi- ja siirtoratkaisuja sekä käytön tehokkuutta ja turvallisuutta.

– Keskitymme tutkimuksessa erityisesti kokeelliseen ja laskennalliseen työhön, jonka avulla keskisuomalaiset yritykset kykenevät arvioimaan puhtaan vedyn merkitystä heidän omissa energiaratkaisuissaan. Osaamisen kasvun myötä yritykset pystyvät hyödyntämään uusia energiaratkaisuja ja vastaamaan paremmin vihreän siirtymän aiheuttamiin muutoksiin, johtava tutkija Matti Kurki Jyväskylän ammattikorkeakoulusta toteaa.

Myös Jyväskylän kaupungin elinkeinopalvelut nostavat resurssiviisaat, hiilineutraalit tuotanto- ja valmistusteknologiat ja kiertotalousratkaisut energiantuotannon keskiöön. Vihreän energiaratkaisut ja osaamisen kehittäminen ovat myös yksi uudistuvan teollisuuden ekosysteemin tavoitteista.

– Alueen vetytalouden energia- ja materiaaliratkaisuja kehittävä tutkimus tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia teollisten toimijoiden uudistumiselle. Tutkimus linkittyy vahvasti yhteen elinkeinoelämän tarpeiden kanssa, ja se tukee osaltaan vihreää siirtymää. Kehittyvä ja kestävä vetytalous on osa kohti hiilineutraaliutta pyrkimistä, toteaa Timo Harju, uudistuvan teollisuuden ohjelmapäällikkö Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluista.

Hanke linjautuu vahvasti tammikuussa 2024 toimintansa aloittavan Central Finland Mobility Foundation -säätiön tavoitteisiin. Säätiön taustalla on elokuussa 2023 solmittu yhteistyösopimus Jyväskylän kaupungin, Toyota Mobility Foundation -säätiön ja Toyota Gazoo Racingin kanssa. Sopimus edistää osaltaan tasa-arvoista ja kestävää kehitystä kohti hiilineutraaliutta ja vety on tässä yksi olennainen työkalu. 

Tutkimus vahvistaa Jamkin sekä Jyväskylän kaupungin uudistuvan teollisuuden tavoitteita ja sitä tehdään monialaisesti yhdessä Jamkin Uudistuvan teollisuuden instituutin, Biotalousinstituutin sekä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kanssa. gH2ADDVA -hankkeen kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa, josta Jamkin osuus on noin 1,6 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 30 % kohdistuu pohjoisen Keski-Suomen alueelle.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2024 – 30.6.2026.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *