Metro on palvellut matkustajia yli 40 vuotta. Metroon kuuluu lukemattomia järjestelmiä, kiinteistöjä, tekniikkaa, siltoja, rataa ja paljon muuta. (Kuva Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy)

Helsingin Rautatientorin ja Mellunmäen metroasemat suljetaan vuoden 2024 kesä-elokuun ajaksi. Lisäksi lyhyempiä katkoja on Kontulan ja Myllypuron asemilla. Liikennöintikatkojen syynä on 40 vuoden ikäisen metrojärjestelmän tilojen huolto ja peruskorjaus, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy kertoo tiedotteessaan.

Jotta kesän metrokatkojen aikana saamme tehtyä mahdollisimman monta parannusta, keskitämme useita hankkeita toteutettavaksi saman liikennekatkon aikana. Tällä pyrimme vähentämään matkustajille töistä aiheutuvaa haittaa. Kesällä 2024 parannetaan mm. Rautatientorin metroaseman paloturvallisuutta sekä korjataan Kontulan ja Mellunmäen välissä sijaitsevia Länsimäentien metrosiltoja ja Kontulan metroaseman laiturialuetta. tkojen aikana Kaupunkiliikenne pyrkii toteuttamaan useita hankkeita. 

Metron kesän 2024 parannushankkeista vastaavat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, poikkeusliikenteen järjestämisestä ja liikennemuutosten tiedottamisesta HSL.

Metrokatkon aikana toteutettavat hankkeet:

Rautatientorin paloturvallisuushanke 

Rautatientorin paloturvallisuutta on välttämätöntä parantaa aseman käyttäjien turvallisuuden ja viranomaisten asettamien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi. Hankkeessa parannetaan erityisesti laiturialueen savunpoistoratkaisuja. Myös laiturialueen sähkönjakelu-, valaistus-, tele- ja turvajärjestelmät vaihdetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, määräyksiä ja standardeja. Lisäksi laituritason ja liukuporrasalueen alakattoja, valaistusta ja pintamateriaaleja uusitaan. Näillä muutoksilla saavutetaan turvallinen, viihtyisä, energiatehokkaampi ja matkustajia paremmin palveleva metroasema. 

Paloturvallisuuden parantamistoimenpiteitä toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2024-2025 aikana. Töitä jatketaan tulevina vuosina alueella toteutettavien muiden hankkeiden yhteydessä.  

Kontulan metroaseman laituritason perusparannus

Mellunmäen haaran metroliikenteen katkon aikana Kontulan metroasemalle tehdään perusparannustöitä. Metro ajaa katkon jälkeen tarpeen mukaan projektin toteutusvaiheessa myös yhdellä raiteella, jolloin vain laiturialueen toinen puoli on käytössä. Hanke jatkuu vuoteen 2025. 

Metroaseman toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan uusimalla läntinen sisäänkäynti ja aseman pintarakenteita. Talotekniikkaa ja valaistusta saneerataan, jolloin energiatehokkuus ja valoteho paranevat. Lintujen pääseminen asematiloihin pyritään estämään kattoratkaisuilla, jolloin aseman siisteys ja matkustajatyytyväisyys paranevat. Opasteet uusitaan ja näköesteisten erityisvaatimukset huomioidaan toteutuksessa entistä paremmin. 

Laiturialueen saneeraus pyritään tekemään kesän 2024 liikennöintikatkon aikana siten, että laiturin keskiosa saadaan toimintakuntoon, jotta metro- ja matkustajaliikenne voi jatkua normaalisti katkon jälkeen. 

Länsimäen siltojen ja Alakiven ja Mustanpuronpolun alikulkukäytävien korjaus 

Mellunmäen metroaseman vieressä Länsimäen silloilla sekä Alakiven ja Mustanpuronpolun alikulkukäytävillä korjataan normaalista kulumisesta aiheutuneet vauriot. Korjaustyöt jatkavat sillan ja alikulkukäytävien elinkaarta, millä vältetään kalliimmat korjauskustannukset tulevaisuudessa. Länsimäen sillan korjaushanke alkaa huhtikuussa 2024 ja jatkuu arviolta marras-joulukuulle 2024, alikulkukäytävien korjaus kestää toukokuusta elo-syyskuuhun 2024. 

Vaihteiden uusiminen välillä Itäkeskus – Mellunmäki 

Myllypuron ja Kontulan välillä Kurkimäen vaihdealueella, Myllypuron ja Itäkeskuksen välillä Mustapuron vaihdealueella sekä Länsimäen siltojen korjauksen yhteydessä uusitaan metroradan vaihteita. Työt on sidottu muuhun itäisen metrohaaran liikennekatoon ja tehdään Länsimäen siltojen korjaustöiden kanssa samaan aikaan. 

Vaihteet ovat elinkaarensa päässä, ja ne on vaihdettava uusiin. Sillä varmistetaan, että vaihdehäiriöitä ei tule, jolloin liikenne on entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa.   

Itäinen metrokatko hyödynnetään toteuttamalla myös muita kunnossapitotöitä. Työ on tehokasta, koska normaalin yötyön sijaan pystytään työskentelemään vuorokauden ympäri.

  

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *