Julkisuuslain salassapitoperusteiden päivitystä on syytä kiirehtiä nykyisessä turvallisuusympäristössä. (Kuva: Kuntaliitto)

Kuntaliitto suosittelee tänään kunnille lähettämässään muistiossa, että kunnat tarkastavat ja arvioivat valmiussuunnitelmien julkisuutta siltä näkökulmalta, onko niissä mahdollisesti turvallisuusjärjestelyjä vaarantavia salassa pidettäviä osuuksia.

Uusi turvallisuusympäristö asettaa Suomen kunnille painetta tarkistaa paitsi valmiussuunnitelmiensa ajantasaisuus myös niiden julkisuus. 

Kuntaliitto suosittelee tänään kunnille lähettämässään muistiossa, että kunnat tarkastavat ja arvioivat valmiussuunnitelmien julkisuutta siltä näkökulmalta, onko niissä mahdollisesti turvallisuusjärjestelyjä vaarantavia salassa pidettäviä osuuksia.

Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat oletusarvoisesti julkisia, ellei niiden julkisuutta ole erikseen rajoitettu. Suomessa sovelletaan näin ollen julkisuusperiaatetta.

– Julkisuuslain salassapitoperusteiden päivitystä on syytä kiirehtiä nykyisessä turvallisuusympäristössä. Uudistettavassa julkisuuslaissa tulee ottaa huomioon entistäkin vahvemmin turvallisuusnäkökohdat, Kuntaliiton johtava juristi Ida Sulin toteaa.

– Kuntien valmiussuunnittelua ei säädellä yksityiskohtaisesti. Valmiussuunnitelmissa ja niiden sisältämissä tiedoissa on eroja. Yleensä valtuustotason päätös varautumisen perusteista on julkinen, mutta yksityiskohtaisemmat suunnitelmat eivät, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Ari Korhonen.

– Kuntien valmiussuunnittelu on yleisesti hyvällä tasolla. Viimeisen vuoden aikana kunnat ovat esimerkiksi nostaneet valmiustasoaan hybridivaikuttamisen estämiseksi, tehneet yhteistyötä puolustusvoimien kanssa paikallispuolustusharjoituksissa sekä hankkineet varavoimakoneita. Infrastruktuurin suojaaminen, kyberturvallisuus ja tietojen julkisuuskäytännöt ovat tällä hetkellä tärkeimpiä aiheita kuntien varautumisessa, kuvailee Korhonen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *